Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos nuostatai 2022-01-17 16:33:09 314.23 KB
Vitės progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-06-20 10:58:36 2.37 MB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-20 10:58:37 26.84 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas  2022-10-05 10:50:13 0.99 MB
SPPI priedas Nr. 1 2021-10-26 19:11:03 17.2 KB
SPPI priedas Nr. 2 2021-10-26 19:12:38 14.56 KB
SPPI priedas Nr. 3 2021-06-20 10:58:39 16.73 KB
SPPI priedas Nr. 4 2021-10-26 19:11:00 44.13 KB
Pailgintos grupės tvarkos aprašas 2021-06-20 10:58:39 47.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-21 16:23:38 42.17 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos taisyklės 2021-06-20 10:58:40 86.87 KB
Tvarkos
Mokinių nemokamo maitinimo karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas 2022-02-07 18:34:55 192.89 KB
Krizių valdymo komandos darbo organizavimo tvarkos aprašas 157.39 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos vidaus kontroles politika 371.52 KB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 27.3 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 121.62 KB
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarka 93.2 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 204.98 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos naudojimosi sporto aikštynu taisyklės 90.5 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 137 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos pedagogų etikos kodeksas 486.12 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos 1-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 711.44 KB
Smurto ir priekabiavimo Vitės progimnazijoje prevencijos politika 366.39 KB
Priėmimas į progimnaziją
Prašymas 1 klasėms 2024/2025 m.m. 2024-05-16 13:16:14 286.17 KB
Prašymas 2-4 klasėms 2024/2025 m.m. 2024-05-16 13:17:07 135.56 KB
Prašymas 5-8 klasėms 2024/2025 m.m. 2024-05-16 13:17:52 147.66 KB
Priėmimo į savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas 2022-02-25 11:12:51 115.15 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos 2023-05-16 16:26:20 92.15 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas dėl prašymų mokytis 2024-2025 mokslo metais registravimo pradžios nustatymo. 2023-12-29 11:14:49 118.56 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-03-10 10:55:31 890.36 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos 2021 m. veiklos ataskaita 2023-03-10 10:55:31 225.47 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos strateginis planas 2022-2025 m. 2023-03-10 10:55:31 293.97 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos ugdymo planas 2023-2024 m.m. pdf 2024-05-07 08:05:59 2.58 MB
Klaipėdos Vitės progimnazijos strateginis planas 2024-2026 m. 315.23 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita 225.06 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos 2024 m. veiklos planas 346.85 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos 2024 metų veiklos plano 1 priedas 400.48 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos 2024 metų veiklos plano 2 priedas 203.78 KB
Vadovo ataskaitos ir užduotys
Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2021 m. 2022-03-03 08:37:20 3.16 MB
Pakoreguotos 2021 metų direktorės Renatos Venckienės užduotys 2022-01-19 20:59:19 331.99 KB
Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2022-01-19 20:59:19 1.35 MB
Direktorės Renatos Venckienes vadovo veiklos ataskaita 2019 m.  2022-01-19 20:59:19 26.74 KB
Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2022-01-19 20:59:19 505.43 KB
Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2022 m. 3.22 MB
Klaipėdos Vitės progimnazijos 2024 metų veiklos plano 1 priedas 400.48 KB
Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2023 m. 2.61 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis 852.82 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis 694.78 KB
2022 m. finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2022-11-17 15:25:27 331.93 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis 2022-11-17 15:25:27 315.85 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 kovo 31 d. duomenis 2023-03-10 11:41:15 1.43 MB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 2.64 MB
2021 m. finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 kovo 31 d. duomenis 2021-06-20 12:36:02 1.36 MB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 birželio 30 d. duomenis 1.5 MB
2020 m. finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 rugsėjo 30 d. duomenis 2022-02-15 14:03:52 325.32 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 birželio 30 d. duomenis 2022-02-15 14:03:52 335.77 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis 2022-02-15 14:03:52 335.09 KB
2019 m. finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis 2021-06-20 12:39:47 30.26 MB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2021-06-20 12:39:48 353.39 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis 2021-06-20 12:39:48 319.06 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis 2021-06-20 12:39:49 321.3 KB
2018 m. finansinės ataskaitos
2018 12 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-20 12:42:54 28.97 MB
2018 06 30 finansinės būklės ataskaita 2021-06-20 12:42:55 622.92 KB
2018 03 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-20 12:43:01 2.85 MB
2018 03 31 finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2021-06-20 12:43:02 564.39 KB
2017 m. finansinės ataskaitos
2017 09 30 tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2021-06-20 13:31:49 47.41 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 birželio 30 duomenis 2021-06-20 13:31:51 47.27 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys pasibaigus 2017 m. 2021-06-20 13:32:05 6.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys  pasibaigus 2017 m. 2021-06-20 13:32:11 3.12 MB
2016 m. finansinės ataskaitos
Finansavimo sumos 2016 m. 2021-06-20 13:35:41 1.01 MB
Finanasinė būklės ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis 2021-06-20 13:36:05 1.89 MB
Finansinės būklės ataskaita 2016 birželio 30 d. 2021-06-20 13:36:24 1.99 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių nemokamo maitinimo karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas 2022-02-07 18:34:55 192.89 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-01-11 08:33:07 596.46 KB
Valgiaraštis 6-10 m. mokiniams 731.2 KB
Valgiaraštis 11 m. ir vyresniems mokiniams 720.53 KB
Laisvai pasirenkamas perpektyvinis valgiaraštis 3.45 MB
Šaltų užkandžių/gėrimų asortimentas 1.4 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2023 m. biudžeto ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 03 31 1.11 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 06 30 4.01 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 09 30 2023-11-14 20:19:22 1.32 MB
Klaipėdos Vitės progimnazijos 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3.72 MB
2022 m. biudžeto ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 1.23 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 12 31 2023-03-30 15:14:28 5.7 MB
Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos kovo 31 d. (2 formos) 0.97 MB
Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos birželio 30 d. (2 formos) 1.11 MB
2021 m. biudžeto ataskaitos
2021 12 31 biudžeto išlaidų ataskaita 2022-02-07 18:39:56 1.32 MB
2021 06 30 biudžeto išlaidu ataskaita 2022-02-07 18:39:56 1.1 MB
2021 03 31 biudžeto išlaidų ataskaita 2022-02-07 18:39:56 1.03 MB
2022 06 30 biudžeto išlaidų ataskaita 1.18 MB
Pajamų 2022 06 30 ketvirtinė ataskaita 116.67 KB
2020 m. biudžeto ataskaitos
2020 12 31 biudžeto išlaidų ataskaita 2021-06-20 12:24:26 1.12 MB
2020 09 30 biudžeto išlaidų ataskaita 2021-06-20 12:24:51 1.01 MB
2020 06 30 biudžeto išlaidų ataskaita 2021-06-20 12:25:07 1.01 MB
2020 03 31 biudžeto išlaidų ataskaita 2021-06-20 12:25:23 861.13 KB
2019 m. biudžeto ataskaitos
2019 12 31 biudžeto išlaidų ataskaita 2021-06-20 12:12:28 0.96 MB
2019 06 30 biudžeto išlaidų ataskaita 2021-06-20 12:12:29 1.28 MB
2018 m. biudžeto ataskaitos
2018 12 31 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:14:26 933.38 KB
2018 09 30 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:14:27 813.2 KB
2018 06 30 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:14:28 833.48 KB
2018 03 31 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:14:34 2.87 MB
2017 m. biudžeto ataskaitos
2017 12 31 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:19:18 47.27 KB
2017 09 30 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:19:20 47.2 KB
2017 06 30 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:19:22 47.2 KB
2017 03 31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-06-20 12:19:23 1.7 MB
2016 m. biudžeto ataskaitos
2016 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:22:57 3.13 MB
2016 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-06-20 12:23:03 3.02 MB
2016 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:23:09 2.61 MB
2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2021-06-20 12:23:14 2.49 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-07 18:45:04 107.86 KB
Įsakymas dėl VP pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės aprašo, VP komisijos sudarymo, VP komisijos darbo reglamento tvirtinimo 2022-02-07 18:45:04 60.72 KB
Įsakymas dėl VP iniciatoriaus, organizatoriaus skyrimo, atsakingo asmens už privačių interesų deklaracijų užpildymo ir pateikimo kontrolę skyrimo 2022-02-07 18:45:04 42.17 KB
Klaipėdos m. savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės 684.46 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos Klaipėdos Vitės progimnazijoje 109.64 KB
VP Mažos vertės pirkimai 2023 m. 1.02 MB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 1-4 kl. 2023 - 2024 m.m. 2023-09-06 15:36:30 25.2 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 5-8 klasėms 2023 - 2024 m.m. 188.05 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-06-20 16:41:11 136.37 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa 2021-06-20 16:41:12 28.28 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-06-20 16:41:12 28 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos korupcijos prevencijos programa 2020 – 2022 m. m. 2021-06-20 16:41:12 15.94 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-06-20 16:41:12 19.99 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatytmo Klaipėdos Vitės progimnazijoje 2021 09 09 201.82 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas 136.14 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 20.49 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos korupcijos prevencijos veiksmų planas 2023 – 2025 m.m. 16.61 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 17.55 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų planas 143.45 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano priedas 172.3 KB
Visuomenės sveikatos priežiūra Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2021-06-20 17:34:07 22.55 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių 2019 m. analizė 2021-06-20 17:34:08 934.19 KB
Pailgintos dienos grupė Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas 198.37 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Erasmus+ Let's read Slovakijoje 6.15 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-21 16:23:38 42.17 KB
Elektroninių sveikatos pažymėjimų peržiūra E 2021-10-26 21:13:12 14.03 KB
Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą 2021-10-26 21:13:16 2.03 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Kontaktas su užsikrėtusiuoju COVID-19 ugdymo įstaigoje-algoritmai 2021-10-26 21:03:57 729.11 KB
Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo vakcinuotas arba persirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas 2021-10-26 21:03:57 506.56 KB
Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ugdymo programą 2021-10-26 21:03:57 448.13 KB
Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo nevakcinuotas arba nepersirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas 2021-10-26 21:03:57 506.09 KB
Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą 2021-10-26 21:03:57 476.33 KB
2021m. 10mėn. 08d. didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas

2021-10-26 21:03:57 1.67 MB
Algoritmai kaip elgtis Covid - 2019 metų 2021-10-26 21:03:57 3.91 MB
Rankų higiena 2021-10-26 22:47:24 452.08 KB
Koronavirusas 2021-10-26 22:47:24 232.86 KB
Atmintinė dėl korono viruso 2021-10-26 22:47:50 13.05 MB
Sveikata Atnaujinta Dydis
Būk saugus kelyje 2021-10-26 20:36:03 12.02 MB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių 2020 m. analizė 2021-10-26 20:41:52 927.46 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių 2019 m. analizė 2021-10-26 20:42:42 934.19 KB
Klaipėdos-vitės-pagrindinės-mokyklos-mokinių-sveikatos-rodiklių-2018-m.-analizė 2021-10-26 20:41:54 591.66 KB
Klaipėdos-vitės-pagrindinės-mokyklos-mokinių-sveikatos-rodiklių-2016-m.-analizė 2021-10-26 20:41:59 2.15 MB
Elektroninių sveikatos pažymėjimų peržiūra E 2021-10-26 21:13:12 14.03 KB
Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą 2021-10-26 21:13:16 2.03 MB
VVKT šalutinis vaistų poveikis 2021-10-26 21:36:58 1.04 MB
Elgesio rekomendacijos ugdymo įstaigoms 2021-10-26 22:48:20 200.4 KB
Tarptautinė triukšmo suvokimo diena 2021-10-27 14:27:01 429.72 KB
Svarbu apie oro taršą 2021-10-27 14:27:02 5.05 MB
Dėl informacijos apie tymus pateikimo 2019 03 tymai 2021-10-27 14:27:02 68.39 KB
Tymai - rimta liga 2021-10-27 14:27:02 676.13 KB
Stresas ir jo valdymo būdai 2021-10-27 14:27:02 16.56 KB
Atsparios antibiotikams bakterijos kelia pavojų kiekvienam 2021-10-27 14:27:03 49.39 KB
Gripas ar peršalimas 2021-10-27 14:27:03 461.11 KB
Dėl draudžiamų maisto produktų mokykloje 2021-10-27 14:27:03 13.15 KB
Maistas vaikų priešpiečių dėžutėse moksleivio priešpiečių dėžutė, kaip ją paruošti? 2021-10-27 14:27:03 269.84 KB
Rudeninė gyvūnų vakcinacija nuo pasiutligės 2021-10-27 14:27:04 374.36 KB
Tuberkuliozė 2021-10-27 14:27:04 573.16 KB
Gripo plakatas 2021-10-27 15:35:48 461.11 KB
Kovok su gripu 2021-10-27 15:35:49 1.77 MB
Kur kreiptis, jei Jūsų vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? 2021-10-27 15:35:49 58.13 KB
Sveikatinimo ir fizinio aktyvumo renginių metinis planas 2021-12-08 11:11:47 31.66 KB
Vitės progimnazijos fizinio pajėgumo testavimo analizė 2023 m. 2.03 MB
2022–2023 m.m. Vitės progimnazijos sveikatos analizė 1.92 MB
Vitės progimnaziją lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2023-2024 m.m. duomenų analizė 2.47 MB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-03-10 10:55:31 890.36 KB
Veiklos tobulinimo ataskaita (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus) 318.31 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2022 metai 2023-04-04 16:04:26 249.12 KB
UDM rekomendacijos 308.35 KB
KK sėkmės. Lietuvių kalba. 3.94 MB
KK sėkmės. Matematikos pasiekimų gerinimas. 1.78 MB
KK sėkmės. STEAM ugdymas pasitelkiant pojūčius. 2.52 MB
KK sėkmės. STEAM veikla. 1.63 MB
KK sėkmės. Bendradarbiavimas su Jūros muziejumi. 2.14 MB
KK sėkmės. STEAM priešmokyklinėse grupėse. 2.97 MB
Eko mokyklų tinklas Atnaujinta Dydis
Sveikata ir linksmybės žiemą 2022-01-31 16:25:38 16.96 MB
Elektros energijos naudojimo pateiktis 2022-01-31 16:29:04 8.09 MB
Mokinių uniformos Atnaujinta Dydis
Mokyklinių uniformų (žaketų) dydžių lentelė 2022-02-23 12:36:55 93.36 KB
Polo vaikiškų dydžių lentelė 2022-02-23 12:36:55 361.67 KB
Polo moteriškų dydžių lentelė 2022-02-23 12:36:56 340.48 KB
Polo vyriškų dydžių lentelė 2022-02-23 12:36:56 427.39 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos logotipas ir uniforma 2022-02-23 12:37:02 28.87 MB
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarka 93.2 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 27.3 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
TĖVAMS APIE UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMĄ (UTA) 2023-01-17 16:29:01 1.64 MB
Apie kompetencijas plačiau 2023-01-10 14:09:54 433.46 KB
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Geros pamokos kokybės požymiai 2023-01-17 15:27:42 98.31 KB
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo stipriosios ir tobulintinos veiklos sritys 2021 - 2023 m. 2023-02-14 16:52:50 73.37 KB
Įsivertinimas. Mokinių apklausa 2022m. 2023-04-02 17:09:23 272.93 KB
Įsivertinimas. Tėvų apklausa 2022 m. 203.64 KB
SSGG analizė 2022 m. 122.24 KB