Biblioteka

Kviečiame susipažinti su bibliotekos 2021 metų veiklos programa.

Bibliotekos  tikslai:

 1. Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus ir prioritetus: gerinti ugdymo(si) kokybę.
 2. Tobulinti mokyklos biblioteką – atvirą, tolerantišką, saugų švietimo, kultūros ir informacijos centrą, atitinkantį reikalavimus, keliamus šiuolaikinei mokyklai.
 3. Nuolat pildyti ir tinkamai valdyti bibliotekos fondus.

Uždaviniai:

 • atsakyti į bibliografines – informacines užklausas,
 • skatinti mokinius savarankiškai dirbti, ieškoti informacijos, sudaryti galimybę atsiskleisti jų kūrybiškumui;
 • ieškoti įvairių darbo su mokytojais ir moksleiviais būdų, individualizuoti  informacijos teikimą ir pagalbą ugdymo procese, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius, padėti siekti pamokos veiksmingumo;
 • ugdyti kultūringo elgesio viešose vietose įgūdžius, stiprinti atsakingumą, mokytis saugoti  grožinės literatūros knygas, mokymo priemones bei vadovėlius;
 • kurti naujas edukacines erdves.

Bibliotekos  renginių  kalendorinis  planas 2021

Mėnuo

Renginys

Data

Laukiamas rezultatas

Sausis

2021 m. – archeologės, antropologės, archeomitologijos pradininkės Marijos Birutės Gimbutienės metai (g.1921-01-23)

1. Virtuali spaudinių paroda “Laisvam žmogui svarbus ryšys su gimtąja žeme”, skirta M.Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms.

2. Virtuali viktorina “M.Gimbutienė- pasaulinį pripažinimą pelniusi mokslininkė”.

Sausis- vasaris

Aktyvus bibliotekos dalyvavimas visuomeniniame, kultūruriniame gyvenime, bendradarbiavimas su mokytojais dalykininkais

Kovas

Projektas “Portretas su knyga”. Virtualios nuotraukų instaliacijos kūrimas, skiriamas Lietuvai ir laisvei

Kovo 1-31

Naujų idėjų taikymas, aktyvinamas susidomėjimas knyga, istorija, patriotiškumo ugdymas

Balandis

Kūrinių skaitymo akcija “Didieji gyvenimo klausimai vaikams”

Biblioterapinė diskusija “Kaip susitaikyti su tuo, ko nepakeisi?”  (Katrina Paterson “Smarkuolė Gilė Hopkins”) 6 c klasėje

Balandis

Rekreacinio skaitymo skatinimas, savęs pažinimas, pozityvių emocijų patyrimas, komunikavimo kompetencijų tobulėjimas.

 

Gegužė

Bibliotekos akcija “Kodėl svarbu saugoti vadovėlius?”. Edukacinis stendas “Vieno vadovėlio istorija”

Gegužė

Bendradarbiavimas su mokytojais, mokiniais siekiant tausoti mokyklos vadovėlių fondą

Birželis

2021- poeto Vytauto Mačernio metai.

Edukacinis stendas “Kiek aš nedegu, tiek negyvenu” . Vyt.Mačerniui 100 (1921-06-05)

Akcija “Grąžinu tvarkingus vadovėlius”

 

Edukacinė spaudinių paroda “Didieji gyvenimo klausimai vaikams”

Birželio 5 d.

 

 

 

 

 

Birželio mėn.

 

Birželio mėn.

Aktyvus kultūrinės atminties, kultūringo skaitymo skatinimas

 

 

Saugomas mokyklos turtas

Skaitymo skatinimas, tobulėja komunikavimo kompetencija

Rugsėjis

Edukacinė spaudinių paroda “Europos pasakų kūrėjai”, skirta Europos kalbų dienai (09-26)

Rugsėjo 26 d.

Naujų skaitymo erdvių kūrimas, kūrybinio skaitymo ugdymas

 

Pirmokų ir priešmokyklinukų pamokėlės bibliotekoje „Knygos kelias“

Visą mėnesį

Skaitytojų atsakomybės ir savarankiškumo didinimas

Spalis

Projektas “Knyga – gyvenimo mokytoja”. Kūrybinės dirbtuvės “Knygų skirtukų kūrimas”, paroda bibliotekoje

Visą mėnesį

Skaitymo kultūros, kūrybingumo, bendradarbiavimo galimybių įgyvendinimas

Lapkritis

Projektas „Magiška šiaurės šalių literatūra“,  skirtas Šiaurės šalių literatūros savaitei.

Veiklos:

1.Šiaurės šalių knygų lentynos pristatymas.

2.Skaitymų valanda „Auštant. Pusryčiai su knyga“ bibliotekoje.

Lapkričio 15-21 d.

Naujų skaitymo erdvių kūrimas, literatūrinės geografijos pažinimas

 

Edukacinis stendas, skirtas rašytojos Jurgos Ivanauskaitės jubiliejui (1961-11-14)

11-14

Bibliotekos veiklos aktyvinimas , pristatant patrauklią asmenybę

Gruodis

 Edukacinis stendas “Kazys Grinius- Lietuvos Resspublikos prezidentas, gydytojas, publicistas, varpininkas”

12-17

Istorinės atminties ir pagarbos ugdymas

 

Akcija  “Ant pasakos sparnų”  (pasakų skaitymo pertraukėlės bibliotekoje)

Gruodžio mėn.

Skaitymo skatinimas

Nuolat atnaujina-

mos parodos

Spaudinių paroda “Iš bibliotekos fondų”

Visus metus

Skaitymo skatinimas

 

Spaudinių paroda “Naujos knygos”

Visus metus

Skaitymo skatinimas

Biblioteninke progimnazijoje dirba

Darija Žemaitienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

11.30 – 12.00

Antradienis

8.00 – 16.30

11.30 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

11.30 – 12.00

Penktadienis 8.00 – 16.30 11.30 – 12.00

Kontaktai Telefonas (+370 46) 313 789

El. paštas Rašyti

 

Atnaujinta: 2024-01-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40