Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją progimnazijoje atsakinga

Korupcijos prevencijos komisija

Asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genė Liseckienė

tel. +37046 313789; el. paštas: gene.liseckiene@vitesprogimnazija.lt

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo III sk. nuostatomis: direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei ūkiui.

Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-06-20 16:41:11 136.37 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa 2021-06-20 16:41:12 28.28 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-06-20 16:41:12 28 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos korupcijos prevencijos programa 2020 – 2022 m. m. 2021-06-20 16:41:12 15.94 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-06-20 16:41:12 19.99 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatytmo Klaipėdos Vitės progimnazijoje 2021 09 09 201.82 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 186.54 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas 136.14 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų planas 143.45 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano priedas 172.3 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 176.54 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos korupcijos prevencijos veiksmų planas 2023 – 2025 m.m. 119.89 KB

Atnaujinta: 2024-05-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40