Ugdymo karjerai specialistas

NEŽINOTE KUO BŪSITE UŽAUGĘ?

,,Neatidėliokite rytdienai to, ką galima padaryti šiandien.’’ (B. Franklinas)

Ugdymo karjerai specialistu progimnazijoje dirba 

Rūtenis Latoža Ugdymo karjerai specialistas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

9.00 – 17.00

12.00 – 12.30

Nuotolinis darbas

Antradienis

9.00 – 17.00

12.00 – 12.30

 

Trečiadienis

9.00 – 17.00

12.00 – 12.30

 

Ketvirtadienis

9.00 – 17.00

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 9.00 – 15.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas +370 63365692

El. paštas Rašyti

 

Visus, kurie norite išmokti geriau pažinti save, suvokti profesijų pasaulį ir lengviau apsispręsti karjeros kelyje, kviečiu apsilankyti!

Karjera = žmogaus gyvenimo kelias, o SĖKMINGA karjera – tai galimybė panaudoti savo gebėjimus ir džiaugtis pasiektais rezultatais.

Ugdymo karjerai specialisto tikslas – sudaryti palankias sąlygas mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo(si) aplinkos į darbinę bei tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros paslaugų uždaviniai:
• Užtikrinti, jog būtų galimybė visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, karjeros realizavimą bei derinimą su kitomis gyvenimo sritimis.
• Skatinti karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą, atsižvelgiant į savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolesnės karjeros.
• Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes bei organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir/ar kitais asmenimis).
• Suteikti žinių apie profesijų turinį, ypatumus, reikalavimus, jų įgijimo galimybes bei apie aukštosiose mokyklose ir profesinio rengimo centruose vykdomas studijų/mokymo programas ir jų formas, trukmę, priėmimo taisykles ar sąlygas.
•  Organizuoti ir koordinuoti asmenines ar grupines konsultacijas karjeros klausimais.
• Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo/konsultavimo institucijas bei bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40