Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

2020 m.  mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:

 1. Orientavimasis į mokinių poreikius. Raktiniai žodžiai: pagalba mokiniui
 2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai. Raktiniai žodžiai: kontekstualumas
 3. Ugdymo organizavimas. Raktiniai žodžiai: integralumas, įvairovė4.2.3. Mokyklos tinklaveika. Raktiniai žodžiai: atvirumas, prasmingumas
 4. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. Raktiniai žodžiai: reiklumas sau, atkaklumas ir nuoseklumas

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai:

 1. Mokinių įsivertinimas. Raktiniai žodžiai: įsivertinimas kaip savivoka
 2. Mokymasis. Raktiniai žodžiai: savivaldis mokymasis

2019 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:

 1. Mokyklos pasiekimai ir pažanga (1.2.2) Raktiniai žodžiai: Atskaitomybė.
 2. Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3.) Raktiniai žodžiai: Pagalba mokiniui.
 3. Ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2) Raktiniai žodžiai: Santykiai ir mokinių savijauta; Narystė ir bendrakūra; Veiklos įvykiai ir nuotykiai; Darbinga tvarka.
 4. Lyderystė (4.1.2) Raktiniai žodžiai: Lyderystė mokymuisi; Įsipareigojimas susitarimams.
 5. Veikimas kartu (4.2.1)  Raktiniai žodžiai: Bendradarbiavimo kultūra.
 6. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (4.1.1.) Raktiniai žodžiai: Optimalus išteklių pasiskirstymas; Sprendimų pagrįstumas, tobulinimo kultūra.

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai:

 1. Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3.) Raktiniai žodžiai: Poreikių pažinimas; Gabumų ir talentų ugdymas.
 2. Ugdymo (si) organizavimas (2.2.2.) Raktiniai žodžiai: Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas.

2018 m. mokyklos veiklos įsivertinimo metu išskirtos stipriosios ir tobulintinos mokyklos veiklos sritys:

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:

1. Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3.) Raktiniai žodžiai: Poreikių pažinimas, Pagalba mokantis
2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. (4.3.2.) Raktiniai žodžiai: Reiklumas sau.
3. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai ( 2.1.2.) Raktiniai žodžiai: Tarakarščių patogumas mokiniams, Planų naudingumas.
4. Veikimas kartu (4.2.1) Raktiniai žodžiai: Bendradarbiavimo kultūra
5. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (4.1.1) Raktiniai žodžiai: Optimalus lėšų paskirstymas

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai:

1. Mokinio pasiekimais ir pažanga (1.2.1.) Raktiniai žodžiai: Pažangos pastovumas, pasiekimų asmeniškumas
2. Mokymosi patirtys (1.1.1.) Raktiniai žodžiai: Savivaldumas. Konstruktyvumas

2017–2018 m. m. (2018 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos duomenys

Mokyklų pažangos įsivertinimo anketos klausimai remiasi į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją bei Geros mokyklos koncepciją.
Pagrindiniai ir pageidaujami mokyklos veiklos rezultatai – mokinių asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga.

5 aukščiausios Vaikų apklausos vertės:

Man yra svarbu mokytis 3,7
Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti 3,5
Mokytojai man padeda pažinti gabumus ir polinkius 3,4
Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi teikiami siūlymai 3,3
Man įdomi ir prasminga organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 3,3

5 aukščiausios Tėvų apklausos vertės:

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti 3,4
Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė 3,4
Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 3,4
Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus 3,3
Man įdomi ir prasminga organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 3,3

Atnaujinta: 2022-05-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.05 - 10.50
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!