Vizija, misija, vertybės

Vizija

Vitės progimnazija – moderni, besimokanti, atvira naujovėms mokykla, teikianti kokybišką ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę.

 

Misija

Vitės progimnazija, glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams, mokiniams, teikia kokybišką, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį (I dalies) ugdymą, rengia mokinius sėkmingam tolimesniam ugdymui bei padeda jiems įgyti sėkmingam gyvenimui būtinas kompetencijas.

 

M e s, tai kūrybinga ir tolerantiška bendruomenė, puoselėjanti šias v e r t y b e s:

 • Tolerancija ir pagarba
 • Kūrybiškumas ir nuolatinis tobulėjimas
 • Atsakingumas ir saugumas
 • Tikslo siekimas ir nebijojimas klysti
 • Bendradarbiavimas ir empatiškumas

 

Atnaujinta: 2022-05-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.05 - 10.50
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!