Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų dokumentai

Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-07 18:45:04 107.86 KB
Įsakymas dėl VP pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės aprašo, VP komisijos sudarymo, VP komisijos darbo reglamento tvirtinimo 2022-02-07 18:45:04 60.72 KB
Įsakymas dėl VP iniciatoriaus, organizatoriaus skyrimo, atsakingo asmens už privačių interesų deklaracijų užpildymo ir pateikimo kontrolę skyrimo 2022-02-07 18:45:04 42.17 KB
Klaipėdos m. savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės 684.46 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos Klaipėdos Vitės progimnazijoje 109.64 KB
VP Mažos vertės pirkimai 2023 m. 1.02 MB

Atnaujinta: 2024-01-25