Priėmimas į progimnaziją

Informacija dėl mokinių priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2023–2024 mokslo metams

Prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti nuo:

2023 m. vasario 27 d. 10 val. į 9 klases;
2023 m. vasario 28 d. 10 val. į 2–4, 6–8, 10–12 klases;
2023 m. kovo 1 d. 10 val. į 1 klases;
2023 m. kovo 3 d. 10 val. į 5 klases.

 

Svarbi informacija dėl priėmimo

Sistemoje registruojami prašymai, kai pradedama lankyti mokyklą arba mokyklą norima pakeisti;

Liekantys mokytis savo mokyklose mokinių tėvai teikia rašytinius prašymus mokyklų vadovams ir jų Sistemoje registruoti nereikia, kai tęsiamas mokymasis toje pačioje mokykloje (iš priešmokyklinės grupės į 1 klasę, iš 4 į 5 klasę. Tokie prašymai registruojami mokyklose  iki balandžio 21 d.

Prašymus registruoti Sistemoje gali UŽSIENIO PILIEČIAI, turintys galimybę prisijungti ir autorizuotis per elektroninius valdžios vartus. 

Užsienio piliečiai ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės mokinių priėmimo komisijai Klientų aptarnavimo skyriuje (Liepų g. 11, Klaipėda). Atnaujinta prašymo forma yra patalpinta https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9

Aktuali informacija susijusi su priėmimu nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. skelbiama „Priėmimo į mokyklas“ paskyroje: https://svietimas.klaipeda.lt/aktuali-informacija-ir-dazniausiai-uzduodami-klausimai/10

 

Atvykstant teikti prašymą nepamirškite:

 • vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (kopijos);
 • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentų (jų kopijų) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas). Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Prašymas 1 klasėms 2023/2024 m.m. 2023-05-16 16:21:32 286.34 KB
Prašymas 2-4 klasėms 2023/2024 m.m. 2023-05-16 16:22:46 283.59 KB
Prašymas 5-8 klasėms 2023/2024 m.m. 2023-05-16 16:23:27 297.14 KB
Priėmimo į savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas 2022-02-25 11:12:51 115.15 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos 2023-05-16 16:26:20 92.15 KB

 

Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai).

 

 

 

Atnaujinta: 2023-08-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.15 - 09.00
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!