Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos nuostatai 2022-01-17 16:33:09 314.23 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių vidaus tvarkos taisyklės 2021-06-20 10:58:31 26.46 KB
Vitės progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-06-20 10:58:36 2.37 MB
Vitės progimnazijos darbo apmokėjimo tvarka 2021-06-20 10:58:36 52.21 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-20 10:58:37 26.84 KB
Socialinės veiklos tvarkos aprašas 2021-06-20 10:58:37 20.7 KB
Mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2021-06-20 10:58:37 30.14 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas  2022-10-05 10:50:13 0.99 MB
SPPI priedas Nr. 1 2021-10-26 19:11:03 17.2 KB
SPPI priedas Nr. 2 2021-10-26 19:12:38 14.56 KB
SPPI priedas Nr. 3 2021-06-20 10:58:39 16.73 KB
SPPI priedas Nr. 4 2021-10-26 19:11:00 44.13 KB
Pailgintos grupės tvarkos aprašas 2021-06-20 10:58:39 47.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-21 16:23:38 42.17 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos taisyklės 2021-06-20 10:58:40 86.87 KB
Tvarkos
Mokinių nemokamo maitinimo karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas 2022-02-07 18:34:55 192.89 KB
Krizių valdymo komandos darbo organizavimo tvarkos aprašas 157.39 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos vidaus kontroles politika 371.52 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-02-28 10:06:19 606.08 KB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 27.3 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 121.62 KB
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarka 93.2 KB
Priėmimas į progimnaziją
Prašymas 1 klasėms 2022/2023 m.m. 2022-02-25 11:12:51 15 KB
Prašymas 2-4 klasėms 2022/2023 m.m. 2022-02-25 11:12:51 16.09 KB
Prašymas 5-8 klasėms 2022/2023 m.m. 2022-02-25 11:12:51 16.18 KB
Prašymas į priešmokyklinę grupę 2022-2023 m.m. 2022-02-25 11:12:51 16.47 KB
Priėmimo į savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas 2022-02-25 11:12:51 115.15 KB
Klaipėdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos 2022–2023 mokslo metų priėmimui 2022-02-25 11:12:51 185.78 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-03-10 10:55:31 890.36 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos 2021 m. veiklos ataskaita 2023-03-10 10:55:31 225.47 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos strateginis planas 2022-2025 m. 2023-03-10 10:55:31 293.97 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos metinės veiklos planas 2023 m. 2023-03-21 15:29:43 377.75 KB
2023 m. Veiklos plano priedas Nr.1 2023-03-10 10:55:31 421.98 KB
2023 m. Veiklos plano priedas Nr.2 2023-03-10 10:55:31 188.61 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2023-03-10 10:55:31 643.6 KB
Vadovo ataskaitos ir užduotys
Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2021 m. 2022-03-03 08:37:20 3.16 MB
Pakoreguotos 2021 metų direktorės Renatos Venckienės užduotys 2022-01-19 20:59:19 331.99 KB
Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2022-01-19 20:59:19 1.35 MB
Direktorės Renatos Venckienes vadovo veiklos ataskaita 2019 m.  2022-01-19 20:59:19 26.74 KB
Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2022-01-19 20:59:19 505.43 KB
Direktorės Renatos Venckienės vadovo veiklos ataskaita 2022 m. 3.22 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2022-11-17 15:25:27 331.93 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis 2022-11-17 15:25:27 315.85 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 kovo 31 d. duomenis 2023-03-10 11:41:15 1.43 MB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 2.64 MB
2021 m. finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 kovo 31 d. duomenis 2021-06-20 12:36:02 1.36 MB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 birželio 30 d. duomenis 1.5 MB
2020 m. finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 rugsėjo 30 d. duomenis 2022-02-15 14:03:52 325.32 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 birželio 30 d. duomenis 2022-02-15 14:03:52 335.77 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis 2022-02-15 14:03:52 335.09 KB
2019 m. finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis 2021-06-20 12:39:47 30.26 MB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2021-06-20 12:39:48 353.39 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis 2021-06-20 12:39:48 319.06 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis 2021-06-20 12:39:49 321.3 KB
2018 m. finansinės ataskaitos
2018 12 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-20 12:42:54 28.97 MB
2018 06 30 finansinės būklės ataskaita 2021-06-20 12:42:55 622.92 KB
2018 03 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-20 12:43:01 2.85 MB
2018 03 31 finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2021-06-20 12:43:02 564.39 KB
2017 m. finansinės ataskaitos
2017 09 30 tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2021-06-20 13:31:49 47.41 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 birželio 30 duomenis 2021-06-20 13:31:51 47.27 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys pasibaigus 2017 m. 2021-06-20 13:32:05 6.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys  pasibaigus 2017 m. 2021-06-20 13:32:11 3.12 MB
2016 m. finansinės ataskaitos
Finansavimo sumos 2016 m. 2021-06-20 13:35:41 1.01 MB
Finanasinė būklės ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis 2021-06-20 13:36:05 1.89 MB
Finansinės būklės ataskaita 2016 birželio 30 d. 2021-06-20 13:36:24 1.99 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių nemokamo maitinimo karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas 2022-02-07 18:34:55 192.89 KB
Perspektyvinis 11 ir vyresnių metų I variantas 638.1 KB
Perspektyvinis valgiaraštis 6-10 metų I variantas 673.98 KB
Perspektyvinis valgiaraštis meniu laisvo pasirenkamų patiekalų 3.38 MB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-01-11 08:33:07 596.46 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2022 m. biudžeto ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 1.23 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 12 31 2023-03-30 15:14:28 5.7 MB
Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos kovo 31 d. (2 formos) 0.97 MB
Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos birželio 30 d. (2 formos) 1.11 MB
2021 m. biudžeto ataskaitos
2021 12 31 biudžeto išlaidų ataskaita 2022-02-07 18:39:56 1.32 MB
2021 06 30 biudžeto išlaidu ataskaita 2022-02-07 18:39:56 1.1 MB
2021 03 31 biudžeto išlaidų ataskaita 2022-02-07 18:39:56 1.03 MB
2022 06 30 biudžeto išlaidų ataskaita 1.18 MB
Pajamų 2022 06 30 ketvirtinė ataskaita 116.67 KB
2020 m. biudžeto ataskaitos
2020 12 31 biudžeto išlaidų ataskaita 2021-06-20 12:24:26 1.12 MB
2020 09 30 biudžeto išlaidų ataskaita 2021-06-20 12:24:51 1.01 MB
2020 06 30 biudžeto išlaidų ataskaita 2021-06-20 12:25:07 1.01 MB
2020 03 31 biudžeto išlaidų ataskaita 2021-06-20 12:25:23 861.13 KB
2019 m. biudžeto ataskaitos
2019 12 31 biudžeto išlaidų ataskaita 2021-06-20 12:12:28 0.96 MB
2019 06 30 biudžeto išlaidų ataskaita 2021-06-20 12:12:29 1.28 MB
2018 m. biudžeto ataskaitos
2018 12 31 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:14:26 933.38 KB
2018 09 30 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:14:27 813.2 KB
2018 06 30 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:14:28 833.48 KB
2018 03 31 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:14:34 2.87 MB
2017 m. biudžeto ataskaitos
2017 12 31 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:19:18 47.27 KB
2017 09 30 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:19:20 47.2 KB
2017 06 30 biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:19:22 47.2 KB
2017 03 31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-06-20 12:19:23 1.7 MB
2016 m. biudžeto ataskaitos
2016 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:22:57 3.13 MB
2016 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-06-20 12:23:03 3.02 MB
2016 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmata 2021-06-20 12:23:09 2.61 MB
2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2021-06-20 12:23:14 2.49 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Planuojamų atlikti 2021 m. viešųjų pirkimų patikslintas planas 2022-02-07 18:45:04 55.14 KB
Planuojamų atlikti 2021 m. viešųjų pirkimų preliminarus planas 2022-02-07 18:45:04 149.93 KB
Mažos vertės pirkimai 2021 m. 2022-02-07 18:45:04 87.62 KB
Mažos vertės pirkimai 2020 m. 2022-02-07 18:45:04 85.87 KB
Planuojamų atlikti 2020 m. viešųjų pirkimų preliminarus planas 2022-02-07 18:45:04 157.1 KB
Planuojamų atlikti 2020 m. viešųjų pirkimų patikslintas planas 2022-02-07 18:45:04 43.36 KB
Planuojamų atlikti 2019 m. viešųjų pirkimų preliminarus planas 2022-02-07 18:45:04 162.63 KB
Mažos vertės pirkimai 2019 m. 2022-02-07 18:45:04 86.64 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-07 18:45:04 107.86 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2022-02-07 18:45:04 283.52 KB
Įsakymas dėl VP pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės aprašo, VP komisijos sudarymo, VP komisijos darbo reglamento tvirtinimo 2022-02-07 18:45:04 60.72 KB
Įsakymas dėl VP iniciatoriaus, organizatoriaus skyrimo, atsakingo asmens už privačių interesų deklaracijų užpildymo ir pateikimo kontrolę skyrimo 2022-02-07 18:45:04 42.17 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 1-4 klasėms 2022-2023 m. m. 2022-10-10 12:44:02 357 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 5-8 klasėms 2022-2023 m. m. 2022-10-10 12:51:24 293.4 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-06-20 16:41:11 136.37 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa 2021-06-20 16:41:12 28.28 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-06-20 16:41:12 28 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos korupcijos prevencijos programa 2020 – 2022 m. m. 2021-06-20 16:41:12 15.94 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-06-20 16:41:12 19.99 KB
Visuomenės sveikatos priežiūra Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2021-06-20 17:34:07 22.55 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių 2019 m. analizė 2021-06-20 17:34:08 934.19 KB
Pailgintos dienos grupė Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas 2023-03-27 10:05:56 144.51 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Erasmus+ Let's read Slovakijoje 6.15 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-21 16:23:38 42.17 KB
Elektroninių sveikatos pažymėjimų peržiūra E 2021-10-26 21:13:12 14.03 KB
Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą 2021-10-26 21:13:16 2.03 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Kontaktas su užsikrėtusiuoju COVID-19 ugdymo įstaigoje-algoritmai 2021-10-26 21:03:57 729.11 KB
Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo vakcinuotas arba persirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas 2021-10-26 21:03:57 506.56 KB
Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ugdymo programą 2021-10-26 21:03:57 448.13 KB
Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo nevakcinuotas arba nepersirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas 2021-10-26 21:03:57 506.09 KB
Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą 2021-10-26 21:03:57 476.33 KB
2021m. 10mėn. 08d. didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas

2021-10-26 21:03:57 1.67 MB
Algoritmai kaip elgtis Covid - 2019 metų 2021-10-26 21:03:57 3.91 MB
Rankų higiena 2021-10-26 22:47:24 452.08 KB
Koronavirusas 2021-10-26 22:47:24 232.86 KB
Atmintinė dėl korono viruso 2021-10-26 22:47:50 13.05 MB
Sveikata Atnaujinta Dydis
Būk saugus kelyje 2021-10-26 20:36:03 12.02 MB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių 2020 m. analizė 2021-10-26 20:41:52 927.46 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių 2019 m. analizė 2021-10-26 20:42:42 934.19 KB
Klaipėdos-vitės-pagrindinės-mokyklos-mokinių-sveikatos-rodiklių-2018-m.-analizė 2021-10-26 20:41:54 591.66 KB
Klaipėdos-vitės-pagrindinės-mokyklos-mokinių-sveikatos-rodiklių-2016-m.-analizė 2021-10-26 20:41:59 2.15 MB
Elektroninių sveikatos pažymėjimų peržiūra E 2021-10-26 21:13:12 14.03 KB
Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą 2021-10-26 21:13:16 2.03 MB
VVKT šalutinis vaistų poveikis 2021-10-26 21:36:58 1.04 MB
Elgesio rekomendacijos ugdymo įstaigoms 2021-10-26 22:48:20 200.4 KB
Tarptautinė triukšmo suvokimo diena 2021-10-27 14:27:01 429.72 KB
Svarbu apie oro taršą 2021-10-27 14:27:02 5.05 MB
Dėl informacijos apie tymus pateikimo 2019 03 tymai 2021-10-27 14:27:02 68.39 KB
Tymai - rimta liga 2021-10-27 14:27:02 676.13 KB
Stresas ir jo valdymo būdai 2021-10-27 14:27:02 16.56 KB
Atsparios antibiotikams bakterijos kelia pavojų kiekvienam 2021-10-27 14:27:03 49.39 KB
Gripas ar peršalimas 2021-10-27 14:27:03 461.11 KB
Dėl draudžiamų maisto produktų mokykloje 2021-10-27 14:27:03 13.15 KB
Maistas vaikų priešpiečių dėžutėse moksleivio priešpiečių dėžutė, kaip ją paruošti? 2021-10-27 14:27:03 269.84 KB
Rudeninė gyvūnų vakcinacija nuo pasiutligės 2021-10-27 14:27:04 374.36 KB
Tuberkuliozė 2021-10-27 14:27:04 573.16 KB
Gripo plakatas 2021-10-27 15:35:48 461.11 KB
Kovok su gripu 2021-10-27 15:35:49 1.77 MB
Kur kreiptis, jei Jūsų vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? 2021-10-27 15:35:49 58.13 KB
Sveikatinimo ir fizinio aktyvumo renginių metinis planas 2021-12-08 11:11:47 31.66 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo modelio Vitės progimnazijoje 2022 - 2023 m.m. pristatymas 91.06 MB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-03-10 10:55:31 890.36 KB
Veiklos tobulinimo ataskaita (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus) 318.31 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2022 metai 235.98 KB
UDM rekomendacijos 308.35 KB
Eko mokyklų tinklas Atnaujinta Dydis
Sveikata ir linksmybės žiemą 2022-01-31 16:25:38 16.96 MB
Elektros energijos naudojimo pateiktis 2022-01-31 16:29:04 8.09 MB
Mokinių uniformos Atnaujinta Dydis
Mokyklinių uniformų (žaketų) dydžių lentelė 2022-02-23 12:36:55 93.36 KB
Polo vaikiškų dydžių lentelė 2022-02-23 12:36:55 361.67 KB
Polo moteriškų dydžių lentelė 2022-02-23 12:36:56 340.48 KB
Polo vyriškų dydžių lentelė 2022-02-23 12:36:56 427.39 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos logotipas ir uniforma 2022-02-23 12:37:02 28.87 MB
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarka 93.2 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 27.3 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
TĖVAMS APIE UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMĄ (UTA) 2023-01-17 16:29:01 1.64 MB
Apie kompetencijas plačiau 2023-01-10 14:09:54 433.46 KB
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Geros pamokos kokybės požymiai 2023-01-17 15:27:42 98.31 KB
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo stipriosios ir tobulintinos veiklos sritys 2021 - 2023 m. 2023-02-14 16:52:50 73.37 KB