Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Progimnazijoje pamokų metu dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste progimnazijoje dirba

Viktorija Grigalauskienė Sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 17.40

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 17.40

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 17.40

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 17.40

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 17.38 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 69037375

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos priežiūra Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2021-06-20 17:34:07 22.55 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių 2019 m. analizė 2021-06-20 17:34:08 934.19 KB

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

Mokinių gerovės ir sveikatos stebėseną:

 • renka mokinių profilaktinių patikrinimų duomenis, juos apibendrina, analizuoja ir pateikia Biuro direktoriui ir Įstaigos vadovui. Profilaktinių patikrinimų rezultatus pristato artimiausiame Įstaigos darbuotojų susirinkime;
 • informuoja raštu Įstaigos vadovą ir Biuro direktorių apie nepasitikrinusius sveikatos vaikus;
 • teikia informaciją Įstaigos darbuotojams apie gydytojų rekomendacijas dėl mokinio sveikatos, maitinimo ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • vertina mokinių asmens higienos įgūdžius ir teikia pasiūlymus Įstaigos vadovui, mokinių tėvams;
 • registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius ugdymo proceso metu;
 • teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją kitoms institucijoms, Biuro ir Įstaigos vadovams;
 • epidemijos metu kasdien registruoja mokinių lankomumą ir sergamumą, bei pateikia informaciją Įstaigos ir Biuro vadovui.

Sveikatos stiprinimą:

 • kaupia ir sistemina metodinę informaciją mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • teikia informaciją Įstaigos bendruomenei ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo klausimais;
 • konsultuoja Įstaigos darbuotojus, mokinio tėvus (ar teisėtus mokinio atstovus) mokinio sveikatos stiprinimo klausimais;
 • organizuoja paskaitas, problemines diskusijas, rengia pranešimus, rekomendacijas mokiniams, jų tėvams ir darbuotojams sveikatos stiprinimo klausimais;

Sveikatos saugą:

 • vertina Įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams ir teikia pasiūlymus Įstaigos darbuotojams bei informuoja Įstaigos vadovą;
 • pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą;
 • konsultuoja darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą;

Kitą veiklą:

 • mokslo metams rengia Įstaigos sveikatos priežiūros planą, kurį suderinęs su Įstaigos vadovu, teikia tvirtinti Biuro vadovui;
 • bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;
 • tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;
 • vykdo kitas teisės aktais nustatytas ar Biuro vadovo pavestas funkcijas;
 • įgyvendina Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų priemones aptarnaujamoje bendruomenėje;
Atnaujinta: 2024-01-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40