Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

2021 m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metu išskirtos stipriosios ir tobulintinos mokyklos veiklos sritys.

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius. Raktiniai žodžiai: pagalba mokiniui

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai. Raktiniai žodžiai: kontekstualumas

2.2.2. Ugdymo organizavimas. Raktiniai žodžiai: integralumas, įvairovė

4.2.3. Mokyklos tinklaveika. Raktiniai žodžiai: atvirumas, prasmingumas

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. raktiniai žodžiai: reiklumas sau, atkaklumas ir nuoseklumas

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai 2022 m.

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga Raktiniai žodžiai: stebėsenos sistemingumas

2.3.1. Mokymasis. Raktiniai žodžiai: Savivaldus mokymasis

2022 m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metu išskirtos stipriosios ir tobulintinos mokyklos veiklos sritys.

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu Raktiniai žodžiai: veiklos įvykiai ir nuotykiai

3.1.1. Įranga ir priemonės. Raktiniai žodžiai:  įvairovė, šiuolaikiškumas

4.1.2. Lyderystė. Raktiniai žodžiai: pasidalyta lyderystė

4.2.2. Mokyklos tinklaveika. Raktiniai žodžiai: atvirumas, prasmingumas

4.2.1. Veikimas kartu. Raktiniai žodžiai: bendradarbiavimo kultūra

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai 2023 m.

1.1.1. Asmenybės tapsmas. Raktiniai žodžiai: gyvenimo planavimas

2.3.1. Mokymasis. Raktiniai žodžiai: savivaldus mokymasis

 

Atnaujinta: 2023-08-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!