Pailgintos dienos grupė

Už pailgintos dienos grupę progimnazijoje atsakinga

Lina Dūdienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 10.00

11.00 – 13.00

15.00 – 17.00

   

Antradienis

8.00 – 9.00

11.00 – 13.00

15.00 – 16.00

   

Trečiadienis

8.00 – 9.00

11.00 – 12.00

15.00 – 16.00

   

Ketvirtadienis

8.00 – 9.00

11.00 – 13.00

15.00 – 17.00

   
Penktadienis

8.00 – 9.00

12.00 – 13.00

   

Kontaktai Telefonas (+370 46) 313 792

El. paštas Rašyti

Atlyginimas už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr.T2-229 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-194 "Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo pakeitimo":

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi ir LR švietimo įstatymo 70 straipsnio 7 dalimi,  Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. T2-194 „Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą mokyklose dydžio nustatymo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Nustatyti atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydį vienam asmeniui – 0,50 euro už 1 valandą.“;

1.2. pakeisti 2.2.5 papunkčiu:

„2.2.5. yra Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sprendimas dėl atleidimo nuo mokesčio.

Darbą grupėje reglamentuoja pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Klaipėdos Vitės progimnazijoje tvarkos aprašas.

Pailgintos dienos grupė Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas 2023-03-27 10:05:56 144.51 KB

Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40