Pailgintos dienos grupė

Už pailgintos dienos grupę progimnazijoje atsakinga

Lina Dūdienė Direktorės pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 10.00

11.00 – 13.00

15.00 – 17.00

   

Antradienis

8.00 – 9.00

11.00 – 13.00

15.00 – 16.00

   

Trečiadienis

8.00 – 9.00

11.00 – 12.00

15.00 – 16.00

   

Ketvirtadienis

8.00 – 9.00

11.00 – 13.00

15.00 – 17.00

   
Penktadienis

8.00 – 9.00

12.00 – 13.00

   

Kontaktai Telefonas (+370 46) 313 792

El. paštas dudiene@gmail.com
El. paštas Rašyti

Atlyginimas už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr.T2-64 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-194 "Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo pakeitimo":

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. T2-194 „Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Nustatyti atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydį vienam asmeniui – 0,30 euro už 1 valandą.“;

1.2. pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. rugsėjo mėnesį sukomplektuotoje pailgintos dienos grupėje minimalus mokinių skaičius yra ne mažesnis kaip 15, maksimalus – ne didesnis kaip 24. Jeigu per mokslo metus mokinių sumažėja daugiau, nei nustatytas minimalus mokinių skaičius, sprendimą dėl pailgintos dienos grupės veiklos tęstinumo, perkomplektavimo ar iškomplektavimo priima bendrojo ugdymo mokyklos direktorius, atsižvelgdamas į surenkamas tėvų įmokų lėšas;“;

1.3. papildyti 2.4 papunkčiu:

„2.4. lėšos už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą naudojamos pailgintos dienos grupės auklėtojo darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, taip pat jos gali būti naudojamos prekėms ir paslaugoms, susijusioms su pailgintos dienos grupės veikla;“;

1.4. papildyti 2.5 papunkčiu:

„2.5. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius kiekvienais mokslo metais rugsėjo mėnesį patvirtina savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pailgintos dienos grupių skaičių ir jų veiklos trukmę per dieną.“

 1. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 2 d.
 2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras  Vytautas Grubliauskas

Mokėjimas už pailgintos dienos grupę

Kiekvieną mėnesį yra pateikiamas mokėjimo kvitas. Mėnesio įmoką reikia sumokėti iki einamojo mėnesio 15 d. į kvite nurodytą sąskaitą.

Pailgintos dienos grupę gali lankyti pradinių klasių mokiniai.

Darbą grupėje reglamentuoja pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Klaipėdos Vitės progimnazijoje tvarkos aprašas.

Pailgintos dienos grupė Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas 2023-03-27 10:05:56 144.51 KB

Atnaujinta: 2024-01-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40