Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas mokykloje

 1. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695; neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos atsižvelgiant į mokinių poreikius, mokyklos galimybes, mokyklos tikslus.
 2. Mokytojai rengia neformaliojo ugdymo programas;  direktorės pavaduotoja ugdymui, kuruojanti neformalų ugdymą mokykloje, parengia neformaliojo vaikų ugdymo užsiėmimų tvarkaraštį.
 3. Neformaliojo vaikų švietimo veikla fiksuojama elektroniniame dienyne.
 4. Neformaliojo švietimo veikla įgyvendinama aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo švietimo tikslus: mokykloje ir kitose neformaliose aplinkose (muziejuose, teatre, lankytinose vietose, gamtoje, išvykose ir pan.).
Atnaujinta: 2024-01-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40