Priėmimas į progimnaziją

Informacija dėl mokinių priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2024–2025 mokslo metams

Skelbiame Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymą dėl prašymų mokytis 2024-2025 mokslo metais registravimo pradžios nustatymo.

Prašymų registravimas bus pradedamas vykdyti nuo:

1. 2024 m. vasario 26 d. 10 val. – į 9 klases;

2. 2024 m. vasario 27 d. 10 val. – į 2–4, 6–8, 10–12 klases;

3. 2024 m. vasario 28 d. 10 val. – į 1 klases;

4. 2024 m. vasario 29 d. 10 val. – į 5 klases.

 

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Atvykstant teikti prašymą nepamirškite:

 • vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (kopijos);
 • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentų (jų kopijų) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas). Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
ATNAUJINAMA Prašymas 1 klasėms 2023/2024 m.m. 2023-12-29 11:15:57 286.34 KB
ATNAUJINAMA Prašymas 2-4 klasėms 2023/2024 m.m. 2023-12-29 11:16:25 283.59 KB
ATNAUJINAMA Prašymas 5-8 klasėms 2023/2024 m.m. 2023-12-29 11:16:44 297.14 KB
Priėmimo į savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas 2022-02-25 11:12:51 115.15 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos 2023-05-16 16:26:20 92.15 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas dėl prašymų mokytis 2024-2025 mokslo metais registravimo pradžios nustatymo. 2023-12-29 11:14:49 118.56 KB

 

Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai).

 

 

 

Atnaujinta: 2024-01-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40