Turinio auditas

68%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
191 2022-10-05 Mėnesio veiklos planas Neutrali Administratorius
192 2022-10-05 Kokybės krepšelis Neutrali Administratorius
193 2022-10-05 Eko mokyklų tinklas Neutrali Administratorius
194 2022-10-05 Iš užsienio atvykstančių ir/ar grįžtančių mokinių ugdymas Neutrali Administratorius
197 2022-10-05 Mokinių uniformos Neutrali Administratorius
198 2022-10-05 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Administratorius
199 2022-10-05 Nuotolinis ugdymas Neutrali Administratorius
32 2022-03-01 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-10-05 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Administratorius
43 2022-10-05 Aktualu mokiniams Neutrali Administratorius
44 2022-10-05 Aktualu mokytojams Neutrali Administratorius
45 2022-10-05 Aktualu tėvams Neutrali Administratorius
187 2022-10-05 Sveikata Rekomendacija

Straipsnius perkėliau į naujienas. Padarysime sintaksę ir išvesime pagal kategoriją. 

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
30 2022-10-05 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Dar patikrinti ar nėra Nuostatuose parašyta, kad teikia.

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Administratorius
114 2022-10-05 Civilinė sauga Rekomendacija

Paprastai mokyklos skelbia čia tvarkas, ekstremalius planus ir kitą panašią informaciją. Tikėtina, kad ir jūs kažką tokio turite

Administratorius
161 2022-10-05 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Administratorius
164 2022-10-05 About us Rekomendacija

Čia kalba apie mokyklos pristatymą anglų kalba. 

Administratorius
87 2020-10-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kiekvienos pareigybės aprašą.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2022-10-05 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti mokytojo pareigybės aprašą.

Administratorius
11 2022-10-05 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausia tarybos sudėtis?

Administratorius
52 2022-10-05 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

2019 metais tarsi trūksta dviejų ataskaitų? Patikslinkite.
Taip pat jau turėtų būti ir 2021 m. III ketvirčio ataskaitos.

Administratorius
134 2022-10-05 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
155 2022-10-05 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti VISŲ specialistų pareigybės aprašus.
Galite nurodyti kabinetų numerius.

Administratorius
157 2022-10-05 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
81 2022-10-05 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Administratorius
165 2022-10-05 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
174 2021-09-01 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 1-4 klasėms Neutrali

Naujiems mokslo metams bus naujas, tai jį įdėti reikės ne kaip failą, o kaip lentelę.

Administratorius
175 2021-09-01 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 5-8 klasėms Neutrali

Naujiems mokslo metams bus naujas, tai jį įdėti reikės ne kaip failą, o kaip lentelę.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2022-10-05 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti direktorės CV bei nuotrauką.
Taip pat VISŲ administracijos darbuotojų pareigybės aprašus.

Administratorius
173 2022-10-05 Korupcijos prevencijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prie tarybų, komisijų paprastai rašome ir jos funkcijas, ne tik sąrašą.

Pasižymime sau: į šį puslapį nukreipti iš Korupcijos prevencijos

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2022-10-05 Struktūra ir kontaktai Neutrali Administratorius
8 2022-10-05 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
9 2022-10-05 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Administratorius
12 2022-10-05 Pasiekimai Neutrali Administratorius
18 2022-10-05 Neformalusis švietimas Neutrali Administratorius
19 2022-10-05 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Administratorius
21 2022-10-05 Psichologas Bendrieji reikalavimai Administratorius
22 2022-10-05 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
23 2022-10-05 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Administratorius
27 2022-10-05 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Administratorius
28 2022-10-05 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Trūksta paslaugos aprašymo, tvarkos dokumentų, atsakingo asmens.

Administratorius
34 2022-10-05 Ugdymas Neutrali Administratorius
40 2022-10-05 Pailgintos dienos grupė Bendrieji reikalavimai Administratorius
41 2022-10-05 Projektinė veikla Neutrali

Mindaugai, projektų informaciją reikia perkelti kaip subpuslapius

Sukelta Mindaugas

Administratorius
46 2022-10-05 Administracinė informacija Neutrali Administratorius
47 2022-10-05 Nuostatai Neutrali Administratorius
54 2022-10-05 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Pagal bendruosius reikalavimus - Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Ar tokius teikiate?

Administratorius
55 2022-10-05 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Administratorius
56 2022-10-05 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Paprastai mokyklos turi už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį, kurį ir reiktų nurodyti.

Administratorius
57 2022-10-05 Karjeros specialistas Neutrali Administratorius
62 2022-10-05 Progimnazija Neutrali Administratorius
63 2022-10-05 Vizija, misija, vertybės Neutrali Administratorius
64 2022-10-05 Progimnazijos himnas Neutrali Administratorius
68 2022-10-05 Tvarkaraščiai Neutrali Administratorius
74 2022-10-05 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Atrinkime kartu kas tinka, ko trūksta.

Nuorodose turėtų būti valstybės institucijos ir savivaldybės įstaigos su kuriomis jus kažkas sieja.

Nemaišyti su naudingom nuorodom, kur tiesiog jau jūsų pačių kuriamas turinį.

Administratorius
77 2022-10-05 Versija neįgaliesiems Neutrali Administratorius
78 2022-10-05 Svetainės medis Neutrali Administratorius
79 2022-10-05 Apie progimnaziją Neutrali Administratorius
82 2022-10-05 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Administratorius
83 2022-10-05 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra?

Administratorius
104 2022-10-05 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Administratorius
107 2022-10-05 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Administratorius
115 2022-10-05 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Vėliavą?

 

Administratorius
118 2022-10-05 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Patikrinkite ar narių sąrašas nepasenęs.
Taip pat prašome pateikti komisijos funkcijas.

Administratorius
123 2022-10-05 Socialiniai partneriai Neutrali Administratorius
130 2022-10-05 Slapukų politika Neutrali Administratorius
133 2022-10-05 Ugdymo aplinka Rekomendacija Administratorius
145 2022-10-05 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Administratorius
156 2022-10-05 Turinio auditas Neutrali Administratorius
158 2022-10-05 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Administratorius
159 2022-10-05 Logopedas Bendrieji reikalavimai Administratorius
160 2022-10-05 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Administratorius
162 2022-10-05 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turėtumėte ką papildyti?

Administratorius
163 2022-10-05 Savivalda Neutrali Administratorius
166 2022-10-05 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Administratorius
167 2022-10-05 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
168 2022-10-05 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Mokykla atvirų duomenų neteikia?

Administratorius
171 2022-10-05 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Mindaugai, http://vitesmokykla.lt/?page_id=2606

Sukėliau perziurek

Administratorius
172 2022-10-05 Metodinė taryba Neutrali Administratorius
176 2022-10-05 Erasmus + KA2 „Here We Come“ Neutrali Administratorius
177 2022-10-05 Erasmus + KA2 „We the Kids of the EU, believe“ Neutrali

Invalid Displayed Gallery, no images were found

Vietoje šitų turėjo būti nuotraukų galerijos, tai jei nėra, nėra - triname. Jei yra - perkelk.

Pataisyta nuotraukų nėra Mindaugas

Administratorius
178 2022-10-05 Erasmus+ projektas “MUSEUMHOLICS” Neutrali Administratorius
179 2022-10-05 Let’s Read! Neutrali

Šitas yra failas, perkelk

perkeltas failas Mindaugas

Administratorius
180 2022-10-05 Connection of different subjects: We did it Neutrali

Yra keletas Youtube nuorodų tekste, tai įdėk normaliai video.

Sudėta Mindaugas

Administratorius
181 2022-10-05 For a clean World Hand in Hand Neutrali Administratorius
182 2022-10-05 Identities, Diversity & European Unity Neutrali Administratorius
183 2022-10-05 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Administratorius
184 2022-10-05 Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose Neutrali Administratorius
186 2022-10-05 Covid-19 Neutrali Administratorius
190 2022-10-05 Būrelių aprašymai Neutrali Administratorius
129 2019-12-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Administratorius
7 2020-10-30 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
86 2020-10-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Administratorius
35 2021-09-01 Ugdymo organizavimas Neutrali Administratorius
53 2021-09-01 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Kas ketvirtį privaloma atnaujinti šią informaciją

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-10-05 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Administratorius
2 2022-10-05 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti direktorės CV bei nuotrauką.
Taip pat VISŲ administracijos darbuotojų pareigybės aprašus.

Administratorius
4 2022-10-05 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti mokytojo pareigybės aprašą.

Administratorius
6 2022-10-05 Struktūra ir kontaktai Neutrali Administratorius
8 2022-10-05 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
9 2022-10-05 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Administratorius
11 2022-10-05 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausia tarybos sudėtis?

Administratorius
12 2022-10-05 Pasiekimai Neutrali Administratorius
18 2022-10-05 Neformalusis švietimas Neutrali Administratorius
19 2022-10-05 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Administratorius
21 2022-10-05 Psichologas Bendrieji reikalavimai Administratorius
22 2022-10-05 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
23 2022-10-05 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Administratorius
27 2022-10-05 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Administratorius
28 2022-10-05 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Trūksta paslaugos aprašymo, tvarkos dokumentų, atsakingo asmens.

Administratorius
30 2022-10-05 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Dar patikrinti ar nėra Nuostatuose parašyta, kad teikia.

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Administratorius
34 2022-10-05 Ugdymas Neutrali Administratorius
40 2022-10-05 Pailgintos dienos grupė Bendrieji reikalavimai Administratorius
41 2022-10-05 Projektinė veikla Neutrali

Mindaugai, projektų informaciją reikia perkelti kaip subpuslapius

Sukelta Mindaugas

Administratorius
43 2022-10-05 Aktualu mokiniams Neutrali Administratorius
44 2022-10-05 Aktualu mokytojams Neutrali Administratorius
45 2022-10-05 Aktualu tėvams Neutrali Administratorius
46 2022-10-05 Administracinė informacija Neutrali Administratorius
47 2022-10-05 Nuostatai Neutrali Administratorius
52 2022-10-05 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

2019 metais tarsi trūksta dviejų ataskaitų? Patikslinkite.
Taip pat jau turėtų būti ir 2021 m. III ketvirčio ataskaitos.

Administratorius
54 2022-10-05 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Pagal bendruosius reikalavimus - Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Ar tokius teikiate?

Administratorius
55 2022-10-05 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Administratorius
56 2022-10-05 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Paprastai mokyklos turi už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį, kurį ir reiktų nurodyti.

Administratorius
57 2022-10-05 Karjeros specialistas Neutrali Administratorius
62 2022-10-05 Progimnazija Neutrali Administratorius
63 2022-10-05 Vizija, misija, vertybės Neutrali Administratorius
64 2022-10-05 Progimnazijos himnas Neutrali Administratorius
68 2022-10-05 Tvarkaraščiai Neutrali Administratorius
74 2022-10-05 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Atrinkime kartu kas tinka, ko trūksta.

Nuorodose turėtų būti valstybės institucijos ir savivaldybės įstaigos su kuriomis jus kažkas sieja.

Nemaišyti su naudingom nuorodom, kur tiesiog jau jūsų pačių kuriamas turinį.

Administratorius
77 2022-10-05 Versija neįgaliesiems Neutrali Administratorius
78 2022-10-05 Svetainės medis Neutrali Administratorius
79 2022-10-05 Apie progimnaziją Neutrali Administratorius
81 2022-10-05 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Administratorius
82 2022-10-05 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Administratorius
83 2022-10-05 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra?

Administratorius
104 2022-10-05 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Administratorius
107 2022-10-05 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Administratorius
114 2022-10-05 Civilinė sauga Rekomendacija

Paprastai mokyklos skelbia čia tvarkas, ekstremalius planus ir kitą panašią informaciją. Tikėtina, kad ir jūs kažką tokio turite

Administratorius
115 2022-10-05 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Vėliavą?

 

Administratorius
118 2022-10-05 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Patikrinkite ar narių sąrašas nepasenęs.
Taip pat prašome pateikti komisijos funkcijas.

Administratorius
123 2022-10-05 Socialiniai partneriai Neutrali Administratorius
130 2022-10-05 Slapukų politika Neutrali Administratorius
133 2022-10-05 Ugdymo aplinka Rekomendacija Administratorius
134 2022-10-05 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
145 2022-10-05 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Administratorius
155 2022-10-05 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti VISŲ specialistų pareigybės aprašus.
Galite nurodyti kabinetų numerius.

Administratorius
156 2022-10-05 Turinio auditas Neutrali Administratorius
157 2022-10-05 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
158 2022-10-05 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Administratorius
159 2022-10-05 Logopedas Bendrieji reikalavimai Administratorius
160 2022-10-05 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Administratorius
161 2022-10-05 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Administratorius
162 2022-10-05 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turėtumėte ką papildyti?

Administratorius
163 2022-10-05 Savivalda Neutrali Administratorius
164 2022-10-05 About us Rekomendacija

Čia kalba apie mokyklos pristatymą anglų kalba. 

Administratorius
165 2022-10-05 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
166 2022-10-05 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Administratorius
167 2022-10-05 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
168 2022-10-05 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Mokykla atvirų duomenų neteikia?

Administratorius
171 2022-10-05 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Mindaugai, http://vitesmokykla.lt/?page_id=2606

Sukėliau perziurek

Administratorius
172 2022-10-05 Metodinė taryba Neutrali Administratorius
173 2022-10-05 Korupcijos prevencijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prie tarybų, komisijų paprastai rašome ir jos funkcijas, ne tik sąrašą.

Pasižymime sau: į šį puslapį nukreipti iš Korupcijos prevencijos

Administratorius
176 2022-10-05 Erasmus + KA2 „Here We Come“ Neutrali Administratorius
177 2022-10-05 Erasmus + KA2 „We the Kids of the EU, believe“ Neutrali

Invalid Displayed Gallery, no images were found

Vietoje šitų turėjo būti nuotraukų galerijos, tai jei nėra, nėra - triname. Jei yra - perkelk.

Pataisyta nuotraukų nėra Mindaugas

Administratorius
178 2022-10-05 Erasmus+ projektas “MUSEUMHOLICS” Neutrali Administratorius
179 2022-10-05 Let’s Read! Neutrali

Šitas yra failas, perkelk

perkeltas failas Mindaugas

Administratorius
180 2022-10-05 Connection of different subjects: We did it Neutrali

Yra keletas Youtube nuorodų tekste, tai įdėk normaliai video.

Sudėta Mindaugas

Administratorius
181 2022-10-05 For a clean World Hand in Hand Neutrali Administratorius
182 2022-10-05 Identities, Diversity & European Unity Neutrali Administratorius
183 2022-10-05 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Administratorius
184 2022-10-05 Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose Neutrali Administratorius
186 2022-10-05 Covid-19 Neutrali Administratorius
187 2022-10-05 Sveikata Rekomendacija

Straipsnius perkėliau į naujienas. Padarysime sintaksę ir išvesime pagal kategoriją. 

Administratorius
190 2022-10-05 Būrelių aprašymai Neutrali Administratorius
191 2022-10-05 Mėnesio veiklos planas Neutrali Administratorius
192 2022-10-05 Kokybės krepšelis Neutrali Administratorius
193 2022-10-05 Eko mokyklų tinklas Neutrali Administratorius
194 2022-10-05 Iš užsienio atvykstančių ir/ar grįžtančių mokinių ugdymas Neutrali Administratorius
197 2022-10-05 Mokinių uniformos Neutrali Administratorius
198 2022-10-05 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Administratorius
199 2022-10-05 Nuotolinis ugdymas Neutrali Administratorius
129 2019-12-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Administratorius
7 2020-10-30 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
86 2020-10-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Administratorius
87 2020-10-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kiekvienos pareigybės aprašą.

Administratorius
35 2021-09-01 Ugdymo organizavimas Neutrali Administratorius
53 2021-09-01 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Kas ketvirtį privaloma atnaujinti šią informaciją

Administratorius
174 2021-09-01 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 1-4 klasėms Neutrali

Naujiems mokslo metams bus naujas, tai jį įdėti reikės ne kaip failą, o kaip lentelę.

Administratorius
175 2021-09-01 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 5-8 klasėms Neutrali

Naujiems mokslo metams bus naujas, tai jį įdėti reikės ne kaip failą, o kaip lentelę.

Administratorius
32 2022-03-01 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Administratorius