Turinio auditas

64%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2024-05-24 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Administratorius
192 2024-05-24 Kokybės krepšelis Neutrali Administratorius
193 2024-05-24 Eko mokyklų tinklas Neutrali Administratorius
194 2024-05-24 Iš užsienio atvykstančių ir/ar grįžtančių mokinių ugdymas Neutrali Administratorius
197 2024-05-24 Mokinių uniformos Neutrali Administratorius
198 2024-05-24 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Administratorius
199 2024-05-24 Nuotolinis ugdymas Neutrali Administratorius
203 2024-05-24 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali Administratorius
207 2024-05-24 Rinkis savanorystę Neutrali Administratorius
208 2024-05-24 Plastic Pirates - Go Europe! Neutrali Administratorius
212 2024-05-24 Teisinė informacija Neutrali Administratorius
214 2024-05-24 Korupcijos prevencija Neutrali Administratorius
215 2024-05-24 „Atvira mokykla šiandien - atvira visuomenė rytoj“ Neutrali Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-24 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Administratorius
43 2024-05-24 Aktualu mokiniams Neutrali Administratorius
44 2024-05-24 Aktualu mokytojams Neutrali Administratorius
45 2024-05-24 Aktualu tėvams Neutrali Administratorius
187 2024-05-24 Sveikata Rekomendacija

Straipsnius perkėliau į naujienas. Padarysime sintaksę ir išvesime pagal kategoriją. 

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
30 2024-05-24 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Dar patikrinti ar nėra Nuostatuose parašyta, kad teikia.

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Administratorius
87 2024-05-24 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kiekvienos pareigybės aprašą.

Administratorius
114 2024-05-24 Civilinė sauga Rekomendacija

Paprastai mokyklos skelbia čia tvarkas, ekstremalius planus ir kitą panašią informaciją. Tikėtina, kad ir jūs kažką tokio turite

Administratorius
161 2024-05-24 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Administratorius
164 2024-05-24 About us Rekomendacija

Čia kalba apie mokyklos pristatymą anglų kalba. 

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2024-05-24 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti mokytojo pareigybės aprašą.

Administratorius
11 2024-05-24 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausia tarybos sudėtis?

Administratorius
52 2024-05-24 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

2019 metais tarsi trūksta dviejų ataskaitų? Patikslinkite.
Taip pat jau turėtų būti ir 2021 m. III ketvirčio ataskaitos.

Administratorius
134 2024-05-24 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
155 2024-05-24 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti VISŲ specialistų pareigybės aprašus.
Galite nurodyti kabinetų numerius.

Administratorius
157 2024-05-24 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
81 2024-05-24 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Administratorius
165 2024-05-24 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
174 2024-05-24 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 1-4 klasėms Neutrali

Naujiems mokslo metams bus naujas, tai jį įdėti reikės ne kaip failą, o kaip lentelę.

Administratorius
175 2024-05-24 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 5-8 klasėms Neutrali

Naujiems mokslo metams bus naujas, tai jį įdėti reikės ne kaip failą, o kaip lentelę.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-05-24 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti direktorės CV bei nuotrauką.
Taip pat VISŲ administracijos darbuotojų pareigybės aprašus.

Administratorius
173 2024-05-24 Korupcijos prevencijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prie tarybų, komisijų paprastai rašome ir jos funkcijas, ne tik sąrašą.

Pasižymime sau: į šį puslapį nukreipti iš Korupcijos prevencijos

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2024-05-24 Struktūra ir kontaktai Neutrali Administratorius
7 2024-05-24 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
8 2024-05-24 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
9 2024-05-24 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Administratorius
12 2024-05-24 Pasiekimai Neutrali Administratorius
18 2024-05-24 Neformalusis švietimas Neutrali Administratorius
19 2024-05-24 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Administratorius
21 2024-05-24 Psichologas Bendrieji reikalavimai Administratorius
22 2024-05-24 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
23 2024-05-24 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Administratorius
27 2024-05-24 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Administratorius
28 2024-05-24 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Trūksta paslaugos aprašymo, tvarkos dokumentų, atsakingo asmens.

Administratorius
34 2024-05-24 Ugdymas Neutrali Administratorius
35 2024-05-24 Ugdymo organizavimas Neutrali Administratorius
40 2024-05-24 Pailgintos dienos grupė Bendrieji reikalavimai Administratorius
41 2024-05-24 Projektinė veikla Neutrali

Mindaugai, projektų informaciją reikia perkelti kaip subpuslapius

Sukelta Mindaugas

Administratorius
46 2024-05-24 Administracinė informacija Neutrali Administratorius
47 2024-05-24 Nuostatai Neutrali Administratorius
53 2024-05-24 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Kas ketvirtį privaloma atnaujinti šią informaciją

Administratorius
54 2024-05-24 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Pagal bendruosius reikalavimus - Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Ar tokius teikiate?

Administratorius
55 2024-05-24 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Administratorius
56 2024-05-24 Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas Bendrieji reikalavimai

Paprastai mokyklos turi už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį, kurį ir reiktų nurodyti.

Administratorius
57 2024-05-24 Ugdymo karjerai specialistas Neutrali Administratorius
62 2024-05-24 Progimnazija Neutrali Administratorius
63 2024-05-24 Vizija, misija, vertybės Neutrali Administratorius
64 2024-05-24 Progimnazijos himnas Neutrali Administratorius
68 2024-05-24 Tvarkaraščiai Neutrali Administratorius
74 2024-05-24 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Atrinkime kartu kas tinka, ko trūksta.

Nuorodose turėtų būti valstybės institucijos ir savivaldybės įstaigos su kuriomis jus kažkas sieja.

Nemaišyti su naudingom nuorodom, kur tiesiog jau jūsų pačių kuriamas turinį.

Administratorius
77 2024-05-24 Versija neįgaliesiems Neutrali Administratorius
78 2024-05-24 Svetainės medis Neutrali Administratorius
79 2024-05-24 Apie progimnaziją Neutrali Administratorius
82 2024-05-24 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Administratorius
83 2024-05-24 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra?

Administratorius
86 2024-05-24 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Administratorius
104 2024-05-24 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Administratorius
107 2024-05-24 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Administratorius
115 2024-05-24 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Vėliavą?

 

Administratorius
118 2024-05-24 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Patikrinkite ar narių sąrašas nepasenęs.
Taip pat prašome pateikti komisijos funkcijas.

Administratorius
123 2024-05-24 Socialiniai partneriai Neutrali Administratorius
129 2024-05-24 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Administratorius
130 2024-05-24 Slapukų politika Neutrali Administratorius
133 2024-05-24 Ugdymo aplinka Rekomendacija Administratorius
145 2024-05-24 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Administratorius
156 2024-05-24 Turinio auditas Neutrali Administratorius
159 2024-05-24 Logopedas Bendrieji reikalavimai Administratorius
160 2024-05-24 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Administratorius
163 2024-05-24 Savivalda Neutrali Administratorius
166 2024-05-24 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Administratorius
167 2024-05-24 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
168 2024-05-24 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Mokykla atvirų duomenų neteikia?

Administratorius
171 2024-05-24 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Mindaugai, http://vitesmokykla.lt/?page_id=2606

Sukėliau perziurek

Administratorius
172 2024-05-24 Metodinė taryba Neutrali Administratorius
176 2024-05-24 Erasmus + KA2 „Here We Come“ Neutrali Administratorius
177 2024-05-24 Erasmus + KA2 „We the Kids of the EU, believe“ Neutrali

Invalid Displayed Gallery, no images were found

Vietoje šitų turėjo būti nuotraukų galerijos, tai jei nėra, nėra - triname. Jei yra - perkelk.

Pataisyta nuotraukų nėra Mindaugas

Administratorius
178 2024-05-24 Erasmus+ projektas “MUSEUMHOLICS” Neutrali Administratorius
179 2024-05-24 Let’s Read! Neutrali

Šitas yra failas, perkelk

perkeltas failas Mindaugas

Administratorius
180 2024-05-24 Connection of different subjects: We did it Neutrali

Yra keletas Youtube nuorodų tekste, tai įdėk normaliai video.

Sudėta Mindaugas

Administratorius
181 2024-05-24 For a clean World Hand in Hand Neutrali Administratorius
182 2024-05-24 Identities, Diversity & European Unity Neutrali Administratorius
183 2024-05-24 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Administratorius
184 2024-05-24 Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose Neutrali Administratorius
186 2024-05-24 Covid-19 Neutrali Administratorius
190 2024-05-24 Būrelių aprašymai Neutrali Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-24 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Administratorius
2 2024-05-24 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti direktorės CV bei nuotrauką.
Taip pat VISŲ administracijos darbuotojų pareigybės aprašus.

Administratorius
4 2024-05-24 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti mokytojo pareigybės aprašą.

Administratorius
6 2024-05-24 Struktūra ir kontaktai Neutrali Administratorius
7 2024-05-24 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
8 2024-05-24 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
9 2024-05-24 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Administratorius
11 2024-05-24 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausia tarybos sudėtis?

Administratorius
12 2024-05-24 Pasiekimai Neutrali Administratorius
18 2024-05-24 Neformalusis švietimas Neutrali Administratorius
19 2024-05-24 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Administratorius
21 2024-05-24 Psichologas Bendrieji reikalavimai Administratorius
22 2024-05-24 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
23 2024-05-24 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Administratorius
27 2024-05-24 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Administratorius
28 2024-05-24 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Trūksta paslaugos aprašymo, tvarkos dokumentų, atsakingo asmens.

Administratorius
30 2024-05-24 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Dar patikrinti ar nėra Nuostatuose parašyta, kad teikia.

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Administratorius
32 2024-05-24 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Administratorius
34 2024-05-24 Ugdymas Neutrali Administratorius
35 2024-05-24 Ugdymo organizavimas Neutrali Administratorius
40 2024-05-24 Pailgintos dienos grupė Bendrieji reikalavimai Administratorius
41 2024-05-24 Projektinė veikla Neutrali

Mindaugai, projektų informaciją reikia perkelti kaip subpuslapius

Sukelta Mindaugas

Administratorius
43 2024-05-24 Aktualu mokiniams Neutrali Administratorius
44 2024-05-24 Aktualu mokytojams Neutrali Administratorius
45 2024-05-24 Aktualu tėvams Neutrali Administratorius
46 2024-05-24 Administracinė informacija Neutrali Administratorius
47 2024-05-24 Nuostatai Neutrali Administratorius
52 2024-05-24 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

2019 metais tarsi trūksta dviejų ataskaitų? Patikslinkite.
Taip pat jau turėtų būti ir 2021 m. III ketvirčio ataskaitos.

Administratorius
53 2024-05-24 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Kas ketvirtį privaloma atnaujinti šią informaciją

Administratorius
54 2024-05-24 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Pagal bendruosius reikalavimus - Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Ar tokius teikiate?

Administratorius
55 2024-05-24 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Administratorius
56 2024-05-24 Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas Bendrieji reikalavimai

Paprastai mokyklos turi už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį, kurį ir reiktų nurodyti.

Administratorius
57 2024-05-24 Ugdymo karjerai specialistas Neutrali Administratorius
62 2024-05-24 Progimnazija Neutrali Administratorius
63 2024-05-24 Vizija, misija, vertybės Neutrali Administratorius
64 2024-05-24 Progimnazijos himnas Neutrali Administratorius
68 2024-05-24 Tvarkaraščiai Neutrali Administratorius
74 2024-05-24 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Atrinkime kartu kas tinka, ko trūksta.

Nuorodose turėtų būti valstybės institucijos ir savivaldybės įstaigos su kuriomis jus kažkas sieja.

Nemaišyti su naudingom nuorodom, kur tiesiog jau jūsų pačių kuriamas turinį.

Administratorius
77 2024-05-24 Versija neįgaliesiems Neutrali Administratorius
78 2024-05-24 Svetainės medis Neutrali Administratorius
79 2024-05-24 Apie progimnaziją Neutrali Administratorius
81 2024-05-24 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Administratorius
82 2024-05-24 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Administratorius
83 2024-05-24 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra?

Administratorius
86 2024-05-24 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Administratorius
87 2024-05-24 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kiekvienos pareigybės aprašą.

Administratorius
104 2024-05-24 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Administratorius
107 2024-05-24 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Administratorius
114 2024-05-24 Civilinė sauga Rekomendacija

Paprastai mokyklos skelbia čia tvarkas, ekstremalius planus ir kitą panašią informaciją. Tikėtina, kad ir jūs kažką tokio turite

Administratorius
115 2024-05-24 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Vėliavą?

 

Administratorius
118 2024-05-24 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Patikrinkite ar narių sąrašas nepasenęs.
Taip pat prašome pateikti komisijos funkcijas.

Administratorius
123 2024-05-24 Socialiniai partneriai Neutrali Administratorius
129 2024-05-24 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Administratorius
130 2024-05-24 Slapukų politika Neutrali Administratorius
133 2024-05-24 Ugdymo aplinka Rekomendacija Administratorius
134 2024-05-24 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
145 2024-05-24 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Administratorius
155 2024-05-24 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti VISŲ specialistų pareigybės aprašus.
Galite nurodyti kabinetų numerius.

Administratorius
156 2024-05-24 Turinio auditas Neutrali Administratorius
157 2024-05-24 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
159 2024-05-24 Logopedas Bendrieji reikalavimai Administratorius
160 2024-05-24 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Administratorius
161 2024-05-24 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Administratorius
163 2024-05-24 Savivalda Neutrali Administratorius
164 2024-05-24 About us Rekomendacija

Čia kalba apie mokyklos pristatymą anglų kalba. 

Administratorius
165 2024-05-24 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
166 2024-05-24 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Administratorius
167 2024-05-24 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
168 2024-05-24 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Mokykla atvirų duomenų neteikia?

Administratorius
171 2024-05-24 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Mindaugai, http://vitesmokykla.lt/?page_id=2606

Sukėliau perziurek

Administratorius
172 2024-05-24 Metodinė taryba Neutrali Administratorius
173 2024-05-24 Korupcijos prevencijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prie tarybų, komisijų paprastai rašome ir jos funkcijas, ne tik sąrašą.

Pasižymime sau: į šį puslapį nukreipti iš Korupcijos prevencijos

Administratorius
174 2024-05-24 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 1-4 klasėms Neutrali

Naujiems mokslo metams bus naujas, tai jį įdėti reikės ne kaip failą, o kaip lentelę.

Administratorius
175 2024-05-24 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 5-8 klasėms Neutrali

Naujiems mokslo metams bus naujas, tai jį įdėti reikės ne kaip failą, o kaip lentelę.

Administratorius
176 2024-05-24 Erasmus + KA2 „Here We Come“ Neutrali Administratorius
177 2024-05-24 Erasmus + KA2 „We the Kids of the EU, believe“ Neutrali

Invalid Displayed Gallery, no images were found

Vietoje šitų turėjo būti nuotraukų galerijos, tai jei nėra, nėra - triname. Jei yra - perkelk.

Pataisyta nuotraukų nėra Mindaugas

Administratorius
178 2024-05-24 Erasmus+ projektas “MUSEUMHOLICS” Neutrali Administratorius
179 2024-05-24 Let’s Read! Neutrali

Šitas yra failas, perkelk

perkeltas failas Mindaugas

Administratorius
180 2024-05-24 Connection of different subjects: We did it Neutrali

Yra keletas Youtube nuorodų tekste, tai įdėk normaliai video.

Sudėta Mindaugas

Administratorius
181 2024-05-24 For a clean World Hand in Hand Neutrali Administratorius
182 2024-05-24 Identities, Diversity & European Unity Neutrali Administratorius
183 2024-05-24 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Administratorius
184 2024-05-24 Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose Neutrali Administratorius
186 2024-05-24 Covid-19 Neutrali Administratorius
187 2024-05-24 Sveikata Rekomendacija

Straipsnius perkėliau į naujienas. Padarysime sintaksę ir išvesime pagal kategoriją. 

Administratorius
190 2024-05-24 Būrelių aprašymai Neutrali Administratorius
192 2024-05-24 Kokybės krepšelis Neutrali Administratorius
193 2024-05-24 Eko mokyklų tinklas Neutrali Administratorius
194 2024-05-24 Iš užsienio atvykstančių ir/ar grįžtančių mokinių ugdymas Neutrali Administratorius
197 2024-05-24 Mokinių uniformos Neutrali Administratorius
198 2024-05-24 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Administratorius
199 2024-05-24 Nuotolinis ugdymas Neutrali Administratorius
203 2024-05-24 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali Administratorius
207 2024-05-24 Rinkis savanorystę Neutrali Administratorius
208 2024-05-24 Plastic Pirates - Go Europe! Neutrali Administratorius
212 2024-05-24 Teisinė informacija Neutrali Administratorius
214 2024-05-24 Korupcijos prevencija Neutrali Administratorius
215 2024-05-24 „Atvira mokykla šiandien - atvira visuomenė rytoj“ Neutrali Administratorius