Turinio auditas

65%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2023-10-03 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Administratorius
191 2023-10-03 Mėnesio veiklos planas Neutrali Administratorius
192 2023-10-03 Kokybės krepšelis Neutrali Administratorius
193 2023-10-03 Eko mokyklų tinklas Neutrali Administratorius
194 2023-10-03 Iš užsienio atvykstančių ir/ar grįžtančių mokinių ugdymas Neutrali Administratorius
197 2023-10-03 Mokinių uniformos Neutrali Administratorius
198 2023-10-03 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Administratorius
199 2023-10-03 Nuotolinis ugdymas Neutrali Administratorius
203 2023-10-03 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali Administratorius
207 2023-10-03 Rinkis savanorystę Neutrali Administratorius
208 2023-10-03 Plastic Pirates - Go Europe! Neutrali Administratorius
212 2023-10-03 Teisinė informacija Neutrali Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-10-03 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Administratorius
43 2023-10-03 Aktualu mokiniams Neutrali Administratorius
44 2023-10-03 Aktualu mokytojams Neutrali Administratorius
45 2023-10-03 Aktualu tėvams Neutrali Administratorius
187 2023-10-03 Sveikata Rekomendacija

Straipsnius perkėliau į naujienas. Padarysime sintaksę ir išvesime pagal kategoriją. 

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
30 2023-10-03 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Dar patikrinti ar nėra Nuostatuose parašyta, kad teikia.

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Administratorius
87 2023-10-03 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kiekvienos pareigybės aprašą.

Administratorius
114 2023-10-03 Civilinė sauga Rekomendacija

Paprastai mokyklos skelbia čia tvarkas, ekstremalius planus ir kitą panašią informaciją. Tikėtina, kad ir jūs kažką tokio turite

Administratorius
161 2023-10-03 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Administratorius
164 2023-10-03 About us Rekomendacija

Čia kalba apie mokyklos pristatymą anglų kalba. 

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2023-10-03 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti mokytojo pareigybės aprašą.

Administratorius
11 2023-10-03 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausia tarybos sudėtis?

Administratorius
52 2023-10-03 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

2019 metais tarsi trūksta dviejų ataskaitų? Patikslinkite.
Taip pat jau turėtų būti ir 2021 m. III ketvirčio ataskaitos.

Administratorius
134 2023-10-03 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
155 2023-10-03 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti VISŲ specialistų pareigybės aprašus.
Galite nurodyti kabinetų numerius.

Administratorius
157 2023-10-03 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
81 2023-10-03 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Administratorius
165 2023-10-03 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
174 2023-10-03 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 1-4 klasėms Neutrali

Naujiems mokslo metams bus naujas, tai jį įdėti reikės ne kaip failą, o kaip lentelę.

Administratorius
175 2023-10-03 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 5-8 klasėms Neutrali

Naujiems mokslo metams bus naujas, tai jį įdėti reikės ne kaip failą, o kaip lentelę.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-10-03 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti direktorės CV bei nuotrauką.
Taip pat VISŲ administracijos darbuotojų pareigybės aprašus.

Administratorius
173 2023-10-03 Korupcijos prevencijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prie tarybų, komisijų paprastai rašome ir jos funkcijas, ne tik sąrašą.

Pasižymime sau: į šį puslapį nukreipti iš Korupcijos prevencijos

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2023-10-03 Struktūra ir kontaktai Neutrali Administratorius
7 2023-10-03 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
8 2023-10-03 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
9 2023-10-03 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Administratorius
12 2023-10-03 Pasiekimai Neutrali Administratorius
18 2023-10-03 Neformalusis švietimas Neutrali Administratorius
19 2023-10-03 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Administratorius
21 2023-10-03 Psichologas Bendrieji reikalavimai Administratorius
22 2023-10-03 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
23 2023-10-03 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Administratorius
27 2023-10-03 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Administratorius
28 2023-10-03 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Trūksta paslaugos aprašymo, tvarkos dokumentų, atsakingo asmens.

Administratorius
34 2023-10-03 Ugdymas Neutrali Administratorius
35 2023-10-03 Ugdymo organizavimas Neutrali Administratorius
40 2023-10-03 Pailgintos dienos grupė Bendrieji reikalavimai Administratorius
41 2023-10-03 Projektinė veikla Neutrali

Mindaugai, projektų informaciją reikia perkelti kaip subpuslapius

Sukelta Mindaugas

Administratorius
46 2023-10-03 Administracinė informacija Neutrali Administratorius
47 2023-10-03 Nuostatai Neutrali Administratorius
53 2023-10-03 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Kas ketvirtį privaloma atnaujinti šią informaciją

Administratorius
54 2023-10-03 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Pagal bendruosius reikalavimus - Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Ar tokius teikiate?

Administratorius
55 2023-10-03 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Administratorius
56 2023-10-03 Korupcijos prevencija. Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai

Paprastai mokyklos turi už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį, kurį ir reiktų nurodyti.

Administratorius
57 2023-10-03 Ugdymo karjerai specialistas Neutrali Administratorius
62 2023-10-03 Progimnazija Neutrali Administratorius
63 2023-10-03 Vizija, misija, vertybės Neutrali Administratorius
64 2023-10-03 Progimnazijos himnas Neutrali Administratorius
68 2023-10-03 Tvarkaraščiai Neutrali Administratorius
74 2023-10-03 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Atrinkime kartu kas tinka, ko trūksta.

Nuorodose turėtų būti valstybės institucijos ir savivaldybės įstaigos su kuriomis jus kažkas sieja.

Nemaišyti su naudingom nuorodom, kur tiesiog jau jūsų pačių kuriamas turinį.

Administratorius
77 2023-10-03 Versija neįgaliesiems Neutrali Administratorius
78 2023-10-03 Svetainės medis Neutrali Administratorius
79 2023-10-03 Apie progimnaziją Neutrali Administratorius
82 2023-10-03 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Administratorius
83 2023-10-03 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra?

Administratorius
86 2023-10-03 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Administratorius
104 2023-10-03 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Administratorius
107 2023-10-03 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Administratorius
115 2023-10-03 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Vėliavą?

 

Administratorius
118 2023-10-03 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Patikrinkite ar narių sąrašas nepasenęs.
Taip pat prašome pateikti komisijos funkcijas.

Administratorius
123 2023-10-03 Socialiniai partneriai Neutrali Administratorius
129 2023-10-03 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Administratorius
130 2023-10-03 Slapukų politika Neutrali Administratorius
133 2023-10-03 Ugdymo aplinka Rekomendacija Administratorius
145 2023-10-03 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Administratorius
156 2023-10-03 Turinio auditas Neutrali Administratorius
159 2023-10-03 Logopedas Bendrieji reikalavimai Administratorius
160 2023-10-03 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Administratorius
163 2023-10-03 Savivalda Neutrali Administratorius
166 2023-10-03 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Administratorius
167 2023-10-03 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
168 2023-10-03 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Mokykla atvirų duomenų neteikia?

Administratorius
171 2023-10-03 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Mindaugai, http://vitesmokykla.lt/?page_id=2606

Sukėliau perziurek

Administratorius
172 2023-10-03 Metodinė taryba Neutrali Administratorius
176 2023-10-03 Erasmus + KA2 „Here We Come“ Neutrali Administratorius
177 2023-10-03 Erasmus + KA2 „We the Kids of the EU, believe“ Neutrali

Invalid Displayed Gallery, no images were found

Vietoje šitų turėjo būti nuotraukų galerijos, tai jei nėra, nėra - triname. Jei yra - perkelk.

Pataisyta nuotraukų nėra Mindaugas

Administratorius
178 2023-10-03 Erasmus+ projektas “MUSEUMHOLICS” Neutrali Administratorius
179 2023-10-03 Let’s Read! Neutrali

Šitas yra failas, perkelk

perkeltas failas Mindaugas

Administratorius
180 2023-10-03 Connection of different subjects: We did it Neutrali

Yra keletas Youtube nuorodų tekste, tai įdėk normaliai video.

Sudėta Mindaugas

Administratorius
181 2023-10-03 For a clean World Hand in Hand Neutrali Administratorius
182 2023-10-03 Identities, Diversity & European Unity Neutrali Administratorius
183 2023-10-03 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Administratorius
184 2023-10-03 Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose Neutrali Administratorius
186 2023-10-03 Covid-19 Neutrali Administratorius
190 2023-10-03 Būrelių aprašymai Neutrali Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-10-03 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Administratorius
2 2023-10-03 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti direktorės CV bei nuotrauką.
Taip pat VISŲ administracijos darbuotojų pareigybės aprašus.

Administratorius
4 2023-10-03 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti mokytojo pareigybės aprašą.

Administratorius
6 2023-10-03 Struktūra ir kontaktai Neutrali Administratorius
7 2023-10-03 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
8 2023-10-03 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Administratorius
9 2023-10-03 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Administratorius
11 2023-10-03 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausia tarybos sudėtis?

Administratorius
12 2023-10-03 Pasiekimai Neutrali Administratorius
18 2023-10-03 Neformalusis švietimas Neutrali Administratorius
19 2023-10-03 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Administratorius
21 2023-10-03 Psichologas Bendrieji reikalavimai Administratorius
22 2023-10-03 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
23 2023-10-03 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Administratorius
27 2023-10-03 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Administratorius
28 2023-10-03 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Trūksta paslaugos aprašymo, tvarkos dokumentų, atsakingo asmens.

Administratorius
30 2023-10-03 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Dar patikrinti ar nėra Nuostatuose parašyta, kad teikia.

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Administratorius
32 2023-10-03 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Administratorius
34 2023-10-03 Ugdymas Neutrali Administratorius
35 2023-10-03 Ugdymo organizavimas Neutrali Administratorius
40 2023-10-03 Pailgintos dienos grupė Bendrieji reikalavimai Administratorius
41 2023-10-03 Projektinė veikla Neutrali

Mindaugai, projektų informaciją reikia perkelti kaip subpuslapius

Sukelta Mindaugas

Administratorius
43 2023-10-03 Aktualu mokiniams Neutrali Administratorius
44 2023-10-03 Aktualu mokytojams Neutrali Administratorius
45 2023-10-03 Aktualu tėvams Neutrali Administratorius
46 2023-10-03 Administracinė informacija Neutrali Administratorius
47 2023-10-03 Nuostatai Neutrali Administratorius
52 2023-10-03 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

2019 metais tarsi trūksta dviejų ataskaitų? Patikslinkite.
Taip pat jau turėtų būti ir 2021 m. III ketvirčio ataskaitos.

Administratorius
53 2023-10-03 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Kas ketvirtį privaloma atnaujinti šią informaciją

Administratorius
54 2023-10-03 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Pagal bendruosius reikalavimus - Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Ar tokius teikiate?

Administratorius
55 2023-10-03 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Administratorius
56 2023-10-03 Korupcijos prevencija. Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai

Paprastai mokyklos turi už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį, kurį ir reiktų nurodyti.

Administratorius
57 2023-10-03 Ugdymo karjerai specialistas Neutrali Administratorius
62 2023-10-03 Progimnazija Neutrali Administratorius
63 2023-10-03 Vizija, misija, vertybės Neutrali Administratorius
64 2023-10-03 Progimnazijos himnas Neutrali Administratorius
68 2023-10-03 Tvarkaraščiai Neutrali Administratorius
74 2023-10-03 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Atrinkime kartu kas tinka, ko trūksta.

Nuorodose turėtų būti valstybės institucijos ir savivaldybės įstaigos su kuriomis jus kažkas sieja.

Nemaišyti su naudingom nuorodom, kur tiesiog jau jūsų pačių kuriamas turinį.

Administratorius
77 2023-10-03 Versija neįgaliesiems Neutrali Administratorius
78 2023-10-03 Svetainės medis Neutrali Administratorius
79 2023-10-03 Apie progimnaziją Neutrali Administratorius
81 2023-10-03 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Administratorius
82 2023-10-03 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Administratorius
83 2023-10-03 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra?

Administratorius
86 2023-10-03 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Administratorius
87 2023-10-03 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kiekvienos pareigybės aprašą.

Administratorius
104 2023-10-03 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Administratorius
107 2023-10-03 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Administratorius
114 2023-10-03 Civilinė sauga Rekomendacija

Paprastai mokyklos skelbia čia tvarkas, ekstremalius planus ir kitą panašią informaciją. Tikėtina, kad ir jūs kažką tokio turite

Administratorius
115 2023-10-03 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Vėliavą?

 

Administratorius
118 2023-10-03 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Patikrinkite ar narių sąrašas nepasenęs.
Taip pat prašome pateikti komisijos funkcijas.

Administratorius
123 2023-10-03 Socialiniai partneriai Neutrali Administratorius
129 2023-10-03 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Administratorius
130 2023-10-03 Slapukų politika Neutrali Administratorius
133 2023-10-03 Ugdymo aplinka Rekomendacija Administratorius
134 2023-10-03 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
145 2023-10-03 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Administratorius
155 2023-10-03 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti VISŲ specialistų pareigybės aprašus.
Galite nurodyti kabinetų numerius.

Administratorius
156 2023-10-03 Turinio auditas Neutrali Administratorius
157 2023-10-03 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
159 2023-10-03 Logopedas Bendrieji reikalavimai Administratorius
160 2023-10-03 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Administratorius
161 2023-10-03 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Administratorius
163 2023-10-03 Savivalda Neutrali Administratorius
164 2023-10-03 About us Rekomendacija

Čia kalba apie mokyklos pristatymą anglų kalba. 

Administratorius
165 2023-10-03 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administratorius
166 2023-10-03 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Administratorius
167 2023-10-03 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Administratorius
168 2023-10-03 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Mokykla atvirų duomenų neteikia?

Administratorius
171 2023-10-03 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Mindaugai, http://vitesmokykla.lt/?page_id=2606

Sukėliau perziurek

Administratorius
172 2023-10-03 Metodinė taryba Neutrali Administratorius
173 2023-10-03 Korupcijos prevencijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prie tarybų, komisijų paprastai rašome ir jos funkcijas, ne tik sąrašą.

Pasižymime sau: į šį puslapį nukreipti iš Korupcijos prevencijos

Administratorius
174 2023-10-03 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 1-4 klasėms Neutrali

Naujiems mokslo metams bus naujas, tai jį įdėti reikės ne kaip failą, o kaip lentelę.

Administratorius
175 2023-10-03 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 5-8 klasėms Neutrali

Naujiems mokslo metams bus naujas, tai jį įdėti reikės ne kaip failą, o kaip lentelę.

Administratorius
176 2023-10-03 Erasmus + KA2 „Here We Come“ Neutrali Administratorius
177 2023-10-03 Erasmus + KA2 „We the Kids of the EU, believe“ Neutrali

Invalid Displayed Gallery, no images were found

Vietoje šitų turėjo būti nuotraukų galerijos, tai jei nėra, nėra - triname. Jei yra - perkelk.

Pataisyta nuotraukų nėra Mindaugas

Administratorius
178 2023-10-03 Erasmus+ projektas “MUSEUMHOLICS” Neutrali Administratorius
179 2023-10-03 Let’s Read! Neutrali

Šitas yra failas, perkelk

perkeltas failas Mindaugas

Administratorius
180 2023-10-03 Connection of different subjects: We did it Neutrali

Yra keletas Youtube nuorodų tekste, tai įdėk normaliai video.

Sudėta Mindaugas

Administratorius
181 2023-10-03 For a clean World Hand in Hand Neutrali Administratorius
182 2023-10-03 Identities, Diversity & European Unity Neutrali Administratorius
183 2023-10-03 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Administratorius
184 2023-10-03 Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose Neutrali Administratorius
186 2023-10-03 Covid-19 Neutrali Administratorius
187 2023-10-03 Sveikata Rekomendacija

Straipsnius perkėliau į naujienas. Padarysime sintaksę ir išvesime pagal kategoriją. 

Administratorius
190 2023-10-03 Būrelių aprašymai Neutrali Administratorius
191 2023-10-03 Mėnesio veiklos planas Neutrali Administratorius
192 2023-10-03 Kokybės krepšelis Neutrali Administratorius
193 2023-10-03 Eko mokyklų tinklas Neutrali Administratorius
194 2023-10-03 Iš užsienio atvykstančių ir/ar grįžtančių mokinių ugdymas Neutrali Administratorius
197 2023-10-03 Mokinių uniformos Neutrali Administratorius
198 2023-10-03 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Administratorius
199 2023-10-03 Nuotolinis ugdymas Neutrali Administratorius
203 2023-10-03 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali Administratorius
207 2023-10-03 Rinkis savanorystę Neutrali Administratorius
208 2023-10-03 Plastic Pirates - Go Europe! Neutrali Administratorius
212 2023-10-03 Teisinė informacija Neutrali Administratorius