Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Statusas

1.

Jurgita Kupšytė Karbauskė Matematikos mokytoja, metodininkė

pirmininkė

2.

Jūratė Jurevičienė

Pradinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Narė

3.

Rasa Kastėnienė Anglų kalbos mokytoja, metodininkė Narė

4.

Erika Silina Informacinių technologijų mokytoja, vyresnioji 

Narė

5. Vilija Lapinskienė Muzikos mokytoja, vyresnioji Narė

Metodinės tarybos funkcijos:

 • dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
 • koordinuoja Progimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
 • aptaria Progimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
 • vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą;
 • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!