Kokybės krepšelis

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2021 m. lapkričio 10 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d. (sutarties Nr. J9-2605).

Projektui skirtos lėšos: 231 394 Eur.

Dokumentai

Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-03-10 10:55:31 890.36 KB
Veiklos tobulinimo ataskaita (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus) 318.31 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2022 metai 2023-04-04 16:04:26 249.12 KB
UDM rekomendacijos 308.35 KB
KK sėkmės. Lietuvių kalba. 3.94 MB
KK sėkmės. Matematikos pasiekimų gerinimas. 1.78 MB
KK sėkmės. STEAM ugdymas pasitelkiant pojūčius. 2.52 MB
KK sėkmės. STEAM veikla. 1.63 MB
KK sėkmės. Bendradarbiavimas su Jūros muziejumi. 2.14 MB
KK sėkmės. STEAM priešmokyklinėse grupėse. 2.97 MB

Kokybės krepšelio naujienos

Atnaujinta: 2024-01-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40