Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis

Mokyklos tarybą sudaro visų klasių seniūnai, tarybos pirmininkė – Viltė Pociūtė

Nariai:

Viltė Dvarionaitė

Armandas Pocius

Mėta Alūzaitė

Akvilė Kringelytė

Viktorija Jakovleva

Ieva Randakevičiūtė

Atėnė Ieva Stonytė

Elžbieta Adomavičiūtė

Mokinių tarybos funkcijos:

 • padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
 • teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
 • organizuoja savanorių judėjimą;
 • atstovauja mokinių interesams taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Progimnazijoje;
 • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Progimnazijoje;
 • dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • svarsto Progimnazijos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.
Atnaujinta: 2024-01-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40