Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos nuostatai 2022-01-17 16:33:09 314.23 KB
Vitės progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-06-20 10:58:36 2.37 MB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-20 10:58:37 26.84 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas  2022-10-05 10:50:13 0.99 MB
SPPI priedas Nr. 1 2021-10-26 19:11:03 17.2 KB
SPPI priedas Nr. 2 2021-10-26 19:12:38 14.56 KB
SPPI priedas Nr. 3 2021-06-20 10:58:39 16.73 KB
SPPI priedas Nr. 4 2021-10-26 19:11:00 44.13 KB
Pailgintos grupės tvarkos aprašas 2021-06-20 10:58:39 47.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-21 16:23:38 42.17 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos taisyklės 2021-06-20 10:58:40 86.87 KB
Tvarkos
Mokinių nemokamo maitinimo karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas 2022-02-07 18:34:55 192.89 KB
Krizių valdymo komandos darbo organizavimo tvarkos aprašas 157.39 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos vidaus kontroles politika 371.52 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-02-28 10:06:19 606.08 KB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 27.3 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 121.62 KB
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarka 93.2 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 204.98 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos naudojimosi sporto aikštynu taisyklės 90.5 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 137 KB
Smurto ir priekabiavimo Vitės progimnazijoje prevencijos politika 366.39 KB
Priėmimas į progimnaziją
Prašymas 1 klasėms 2024/2025 m.m. 2024-05-16 13:16:14 286.17 KB
Prašymas 2-4 klasėms 2024/2025 m.m. 2024-05-16 13:17:07 135.56 KB
Prašymas 5-8 klasėms 2024/2025 m.m. 2024-05-16 13:17:52 147.66 KB
Priėmimo į savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas 2022-02-25 11:12:51 115.15 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos 2023-05-16 16:26:20 92.15 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas dėl prašymų mokytis 2024-2025 mokslo metais registravimo pradžios nustatymo. 2023-12-29 11:14:49 118.56 KB

Atnaujinta: 2024-01-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40