Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Vitės progimnazijos nuostatai 2022-01-17 16:33:09 314.23 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių vidaus tvarkos taisyklės 2021-06-20 10:58:31 26.46 KB
Vitės progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-06-20 10:58:36 2.37 MB
Vitės progimnazijos darbo apmokėjimo tvarka 2021-06-20 10:58:36 52.21 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-20 10:58:37 26.84 KB
Socialinės veiklos tvarkos aprašas 2021-06-20 10:58:37 20.7 KB
Mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2021-06-20 10:58:37 30.14 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas  2022-10-05 10:50:13 0.99 MB
SPPI priedas Nr. 1 2021-10-26 19:11:03 17.2 KB
SPPI priedas Nr. 2 2021-10-26 19:12:38 14.56 KB
SPPI priedas Nr. 3 2021-06-20 10:58:39 16.73 KB
SPPI priedas Nr. 4 2021-10-26 19:11:00 44.13 KB
Pailgintos grupės tvarkos aprašas 2021-06-20 10:58:39 47.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-21 16:23:38 42.17 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos taisyklės 2021-06-20 10:58:40 86.87 KB
Tvarkos
Mokinių nemokamo maitinimo karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas 2022-02-07 18:34:55 192.89 KB
Krizių valdymo komandos darbo organizavimo tvarkos aprašas 157.39 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos vidaus kontroles politika 371.52 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-02-28 10:06:19 606.08 KB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 27.3 KB
Klaipėdos Vitės progimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 121.62 KB
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarka 93.2 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 204.98 KB
Priėmimas į progimnaziją
Prašymas 1 klasėms 2023/2024 m.m. 2023-05-16 16:21:32 286.34 KB
Prašymas 2-4 klasėms 2023/2024 m.m. 2023-05-16 16:22:46 283.59 KB
Prašymas 5-8 klasėms 2023/2024 m.m. 2023-05-16 16:23:27 297.14 KB
Priėmimo į savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas 2022-02-25 11:12:51 115.15 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos 2023-05-16 16:26:20 92.15 KB

Atnaujinta: 2022-05-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!