Darbo užmokestis

Klaipėdos Vitės progimnazija, 190438953
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. liepos  15 d.
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius įstaigoje Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur)

2021 m. II ketvirtis   

2020 m.
1.

Akomponiatorius

0,50

1

955,80

1230,24

2. Apskaitos specialistas 1,00 1 1593,00 1921,84
3.

Archyvaras

0,25

1

641,99

632,29

4.

Bibliotekos vedėjas

1,00

1

1460,25

1344,86

5.

Darbininkas, valytojas

1,00

1

706,20

460,20

6. Direktoriaus pav. ūkio ir bendriesiems klausimams 1 1 2421,36 2057,77
7.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

3 2293,92 2298,10
8.

Direktorius

1

1

3497,97

3403,40

9.

Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas

1,00

3

1032,32

1067,90

10.

Elektrikas

0,25

1

796,52

819,71

11.

Kiemsargis

2,00

3

642,00

660,9

12. Klasės vadovas 0,14 1 1509,77 0,00
13.

Kompiuterių priežiūros specialistas

1,00

1

1017,75

1046,79

14.

Logopedas

1,00

1

1408,92

1522,86

15.

Metod. specialusis pedagogas

1,00

1

1408,92

1483,30

16.

Metodininkas soc.pedagogas

1,00

1

1483,26

1668,85

17.

Mokytojas

17,91

25

1343,28

1205,14

18.

Mokytojas metodininkas

19,65

23

1620,44

1639,26

19.

Mokytojo padėjėjas

9,51

15

783,04

701,35

20.

Nef. švietimo mokytojas

0,60

1

0

0

21.

Pailgintos d. grupės auklėtojas

4,95

9

975,22

196,30

22.

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

0,25

1

642,00

0,00

23.

Pradinio ugdymo mokytoja

3,02

3

933,86

1476,44

24.

Pradinių klasių mokytoja

2,06

2

1474,20

1563,20

25.

Priešm.gr.aukl.

0,60

1

0

0

26.

Priešmok.ugd.mokytojas

4,20

5

1101,53

1224,47

27.

Psichologas

2,00

2

1407,82

666,92

28. Raštinės administratorius 1 1 1424,85 1653,98
29.

Remonto darbininkas

1,25

2

707,80

685,72

30. Rūbininkas-budėtojas

2

3 642,00 709,46
31. Vairuotojas 1 1 950,21 1021,75
32. Valytojas 6 8 721,05 770,85
33. Vyresnysis mokytojas 5,92 8 1495,42 1484,82
Atnaujinta: 2022-05-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!