Kokybės krepšelis
Sėkmingas pasirodymas gamtos mokslų, matematikos bei anglų kalbos konkurse “The Ocean of N...
1 d klasės mokiniai vasarį pradėjo pažintį su origamio istorija, įvairiomis lankstymo iš p...
Mokytojai šiandien stengiasi būti inovatyvūs ir dinamiški, pamokos turinį pateikia naudoda...
Vasario 5–11 d. dvi Klaipėdos Vitės progimnazijos pedagogės dalyvavo kursuose „Įvairovės k...
Mokinių skaitymo bei rašymo įgūdžių stiprinimas vyksta ne tik lietuvių kalbos pamokose ir...
Dirbant su šiuolaikiniais vaikais, kurie dar vadinami technologijų pasaulio čiabuviais, bū...
Antradienį Klaipėdos Vitės progimnazijoje iškilmingai atidaryta moderni gamtos mokslų labo...
Džiaugiamės įkūrę skaitymo kampelius...