Mokinių įvairovės pripažinimas ir skirtybių suvaldymas taikant UDM principus

Keičiasi laikai, keičiasi mokykla, keičiamės ir mes – mokytojai. Siekdami atliepti šiuolaikinio jaunimo poreikius, turime gebėti organizuoti efektyvias šiuolaikiškas pamokas. Tad, kol mokiniai ilsėjosi atostogų metu, labai rimtai nusiteikę mokytojai mokėsi, kartojo ir tobulino pamokos organizavimo principus.  Nuo geros ir gerai suplanuotos pamokos priklauso mūsų teikiama švietimo paslaugų kokybė, mokinių mokymosi motyvacija ir pasiekimai. Mokymuose diskutuota apie aplinkų reikšmę, grįžtamąjį bei mokymosi ir gyvenimo ryšį; kaip veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo individualios pažangos). Daug dėmesio skirta pamokos mokymosi uždaviniams ir jų formulavimui (taikant UDM principus), pamokos struktūrai. Aptarti aktyvių veiklų metodai, pasiekimų bei individualios pažangos vertinimas ir mokinių veiklos įsivertinimas bei jo svarba mokymo(si) procese.

Už profesionalius patarimus bei pravestus mokymus dėkingi mūsų direktorei Renatai Venckienei ir direktorės pavaduotojai ugdymui, ekspertei  Kristinai Stankutei – Matei.

 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos