Klaipėdos Vitės progimnazija subūrė pagalbos mokiniui specialistus

  • Paskelbė : Vitės Progimnazija
  • Paskelbta: 2022-06-01
  • Kategorija: Aktualijos

Mokslo metams sparčiai lekiant į pabaigą, kai kartais atrodo, jog nebespėjame bėgti kartu, Klaipėdos Vitės progimnazijos pagalbos mokiniui specialistų komanda bei Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras pakvietė kolegas trumpam sustoti ir atsikvėpti. Paskutiniąją pavasario dieną vyko Klaipėdos miesto pagalbos mokiniui specialistų konferencija „Psichikos sveikatos stiprinimas mokantis relaksacijos pratimų“. Konferencijos tikslas- grupinio darbo metu, per patirtį, supažindinti pagalbos mokiniui specialistus su įvairiais relaksacijos pratimais, padedančiais stiprinti psichikos sveikatą.

Šiandien daugumos mokyklų bendruomenės gilina kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje, tačiau pedagogai vis dar su nerimu laukia 2024 metų. Įgyvendinant įtraukųjį ugdymą itin svarbu stiprinti tiek mokytojų, tiek ir pagalbos mokiniui specialistų psichinę sveikatą, vertybines nuostatas bei skatinti dalintis įgyta gerąja patirtimi švietimo bendruomenėse. Įtraukios mokyklos kūrime itin didelė atsakomybė tenka švietimo pagalbos specialistams, kurie tampa pagrindiniai „žinios nešėjai“, įtraukios kultūros puoselėtojai, kylančių problemų sprendėjai. Specialistams keliami aukšti lūkesčiai, papildomas darbo krūvis švietimo sistemos pokyčiuose neretai kelia įtampą, trukdo realizuoti asmeninius sumanymus, patenkinti savo poreikius, norus bei lūkesčius.

Konferencijos organizatoriai teigia, jog sėkmingas kiekvieno mokinio ugdymas, skirtingų gebėjimų turinčių mokinių įgalinimas bei veiksminga pagalba suteikiama, kai dirbama bendradarbiaujant komandoje. Įtraukioje mokykloje švietimo pagalbos specialistai dirba kartu tardamiesi, ieškodami sėkmingų pagalbos būdų bei šalindami kylančius barjerus, palaikydami vienas kitą. Būtent todėl į šią konferenciją buvo pakvieti visi pagalbos mokiniui specialistai: psichologai, socialiniai pedagogai, logopedai, specialieji pedagogai, mokytojo padėjėjai. Darbas su vaikais, vaikų auklėjimas, mokymas yra apibrėžiamas kaip profesinės rizikos faktorius, veikiantis psichikos sveikatą. Konferencijos atidaryme kalbėjusi psichologė Julija Kėžienė teigė, kad perdegimas pedagogo darbe yra dažnas reiškinys, kurį sukelia ilgalaikis, chroniškas stresas. Perdegimas atsiranda tada, kai kovojimas su darbiniu stresu peržengia asmens „adaptacines“ galimybes ir resursus (tiek fizinius ar psichologinius). Kiekvienam svarbu rasti sau tinkamas savęs puoselėjimo praktikas: relaksaciją, meditaciją, skaitymą ar rašymą, keliones ir pan. Dirbdami grupėse konferencijos dalyviai išbandė atsipalaidavimo būdus, taikant teatro, fotografijos terapijas, vidinių resursų pildymą ir stiprinimą taikant smėlio terapiją, relaksavo piešdami ant akmens bei išbandydami socialinio emocinio ugdymo pratimus.

Apibendrindami dienos veiklas, dalyviai dėkojo už naujų ryšių užmezgimą bei švietimo pagalbos specialistų subūrimą į bendrą veiklą, galimybę atrasti ir išbandyti naujus atsipalaidavimo pratimus bei laiką, skirtą sau.

Konferencijos organizatoriai dėkoja praktinių veiklų moderatoriams: Klaipėdos P. Mašioto progimnazijos logopedei- spec. pedagogei Laimai Sirutytei, Klaipėdos Baltijos gimnazijos psichologei, psichoterapeutei Galinai Antipovai- Plotnikovai bei teatro mokytojai Simonai Brazienei, Medeinės mokyklos soc. pedagogei Tatjanai Verbai, Klaipėdos Vitės progimnazijos soc. pedagogei Irmai Andrijaitienei,  socialinio emocinio ugdymo ir teatro mokytojai Jolitai Seniūnaitei-Lajauskienei.
 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos